Αύξηση κατώτατου μισθού

Με την Υπουργική Απόφαση 107675/27-12-2021 αυξήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2022 ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους στα 663 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες στα 29,62 ευρώ.

Οι εργοδότες που επηρεάζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου οφείλουν να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

  • Εντός 15 ημερών να υποβάλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε4, συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής.
  • Εντός μηνός να συντάξουν και να παραδώσουν στους εργαζομένους έγγραφο με το οποίο θα τους γνωστοποιούν τις νέες αποδοχές τους (εκτός αν η σύμβαση εργασίας ή το έντυπο γνωστοποίησης των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας παραπέμπει στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τις αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος).

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική Απόφαση.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.