Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για την ενίσχυση των λογιστών.

Δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χρηματοδότησης για την απόκτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα έχουν όσοι λογιστές-φοροτέχνες δουν την αρχική τους αίτηση να απορρίπτεται.

Αυτό αναφέρει η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ που εκδόθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου. Η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί εώς την 21η Σεπτεμβρίου, εφ’ όσον φυσικά η αρχική αίτηση υπεβλήθη εμπρόθεσμα – έως την περασμένη Παρασκευή 13 Μαΐου.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση