Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την Τετάρτη 1 Ιουνίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την Τετάρτη 1 Ιουνίου.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 27397/2022 με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έως την Τετάρτη 1 Ιουνίου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρούμενων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου […]

Αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σύντομα αναμένεται να αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ τα ποσά που οφείλουν να επιστρέψουν όσες επιχειρήσεις έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή “επιστρεπτέας προκαταβολής”. Η ενίσχυση χωρίζεται σε μη επιστρεπτεό ποσό (επιδότηση) και σε επιστρεπτέο ποσό (κρατικό δάνειο). Το επιστρεπτέο ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 25% έως 50% της ληφθείσας ενίσχυσης, αναλόγως των κερδών (ή ζημιών) και της μείωσης κύκλου εργασιών που εμφάνισε η ενισχυθείσα επιχείρηση. Με βάση τον ισχύοντα προγραμματισμό, οι ενισχυθείσες επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 να αποφασίσουν εάν: (α) Θα εξοφλήσουν εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό (δάνειο) προκειμένου να κερδίσουν επιπλέον έκπτωση 15% ή (β) Θα αποπληρώσουν το επιστρεπτέο ποσό σε έως 96 άτοκες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε […]

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για την ενίσχυση των λογιστών.

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για την ενίσχυση των λογιστών.

Δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χρηματοδότησης για την απόκτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα έχουν όσοι λογιστές-φοροτέχνες δουν την αρχική τους αίτηση να απορρίπτεται. Αυτό αναφέρει η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ που εκδόθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου. Η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί εώς την 21η Σεπτεμβρίου, εφ’ όσον φυσικά η αρχική αίτηση υπεβλήθη εμπρόθεσμα – έως την περασμένη Παρασκευή 13 Μαΐου. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις […]

Κίνητρα συγχωνεύσεων και συνεργασιών.

Κίνητρα συγχωνεύσεων και συνεργασιών.

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για ίδρυση και μετασχηματισμό εταιρειών παρέχει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου στη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα: Μείωση φόρου 30% θα έχουν οι νέες εταιρείες που θα προκύψουν από μετασχηματισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, εφ΄όσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. (β) Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις είναι στο μέγεθος πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες. (γ) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 375.000 ευρώ. (δ) Η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση. Μείωση […]