Επέκταση της έκτακτης κρατικής ενίσχυσης («επιστρεπτέα προκαταβολή») και στις εταιρείες που δεν απασχολούν εργαζομένους

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προστίθενται στους δικαιούχους της έκτακτης κρατικής ενίσχυσης του 1 δισ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ (σχήμα της «επιστρεπτέας προκαταβολής») και οι επιχειρήσεις νομικής μορφής ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ που δεν απασχολούν εργαζομένους.

Συνεπώς δικαιούχοι πλέον της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ΟΛΕΣ οι εταιρείες (ακόμη και ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθεροι επαγγελματίες), ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που απασχολούν έως 500 εργαζομένους και έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται:

  • Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ανώνυμες εταιρείες που δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019 έως σήμερα.
  • Οι «προβληματικές επιχειρήσεις» κατά την έννοια του Κανονισμού #651/2014 (εκτός αν κατέστησαν προβληματικές λόγω του κορωνοϊού).
  • Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει στην τριετία 2018-2020 το ανώτατο όριο των ενισχύσεων τύπου «de minimis», δηλ. 200.000€ (στο όριο περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις).

Το σχήμα της επιστρεπτεάς προκαταβολής διέπεται από τον Κανονισμό de minimis της ΕΕ, τον ίδιο δηλαδή κανονισμό που διέπει τα προγράμματα ΕΣΠΑ, στα οποία η RAPID διαθέτει σχεδόν 15ετή εμπειρία.

Βασιστείτε λοιπόν στην RAPID και για αυτήν την ενίσχυση!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217.