Ηλεκτρονικά θα αποδίδεται πλέον ο κλειδάριθμος για την πρόσβαση στο TAXISnet.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α/1082/2020 σχετικά με την εγγραφή νέων χρηστών και την επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

Η εγγραφή θα γίνεται με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Θα συμπληρώνει επίσης το e-mail του, τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και τον κωδικό ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού.

Ο φορολογούμενος θα μπορεί πλέον να επιλέξει την εξ αποστάσεως απόδοση του κλειδαρίθμου, χωρίς να χρειαστεί η φυσική του παρουσία στη ΔΟΥ.

Η εξ αποστάσεως απόδοση θα επιτυγχάνεται μέσω επαλήθευσης των στοιχείων του φορολογούμενου με εκείνα που έχει δηλώσει ο τελευταίος στην τράπεζα και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που θα δηλώσει ο φορολογούμενος στην αίτηση του.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της κατοχής του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου από τον φορολογούμενο, το σύστημα TAXISnet θα αποστέλλει αυτόματα το πρώτο μέρος του κλειδαρίθμου με ηλεκτρονικό μήνυμα στο δηλωθέν e-mail και το δεύτερο μέρος του κλειδαρίθμου με SMS στον επαληθευθέντα αριθμό τηλεφώνου.