Επιτρέπεται πλέον η μεταβολή ΚΑΔ προκειμένου να υπαχθεί μια επιχείρηση στα μέτρα στήριξης

Επιτρέπεται πλέον η μεταβολή ΚΑΔ προκειμένου να υπαχθεί μια επιχείρηση στα μέτρα στήριξης

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα δοθεί η δυνατότητα μεταβολής κύριου ΚΑΔ σε επιχειρήσεις που, λόγω παλαιότερου σφάλματος, έχουν δηλώσει ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνεται στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους. Η τροποποίηση θα πρέπει να δηλωθεί έως τις 24 Απριλίου και θα έχει αναδρομική ισχύ. Προϋπόθεση είναι ο νέος κύριος ΚΑΔ να είναι ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ και να είναι εκείνος στον οποίο η επιχείρηση έχει τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Με τον τρόπο αυτό θα ενταχθούν στα μέτρα στήριξης περισσότερες επιχειρήσεις.

Νέοι δικαιούχοι προστέθηκαν στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Νέοι δικαιούχοι προστέθηκαν στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών προσέθεσε στους δικαιούχους των ευεργετημάτων που δίδονται λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα που έχει κλείσει με κρατική εντολή, ανεξαρτήτως αν ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης ανήκει στους «πληττόμενους» ΚΑΔ ή όχι. Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός αερολιμένων. Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. Νομικά πρόσωπα που είναι εκμισθωτές ακινήτων σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού και δικαιούνται έκπτωση 40% επί του μισθώματος, με εξαίρεση τις […]

Η μείωση ενοικίου κατά 40% αφορά και τους ΚΑΔ των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών

Η μείωση ενοικίου κατά 40% αφορά και τους ΚΑΔ των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι δυνατότητα να καταβάλουν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο επαγγελματικής στέγης έχουν και οι πληττόμενοι κλάδοι ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων (βλ. κατωτέρω πίνακα). Ομοίως, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή, δικαιούνται μείωση 40% στο ενοίκιο της κύριας κατοικίας τους. 69.10 Νομικές δραστηριότητες 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών 70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 72.20 […]

Επέκταση της έκτακτης κρατικής ενίσχυσης («επιστρεπτέα προκαταβολή») και στις εταιρείες που δεν απασχολούν εργαζομένους

Επέκταση της έκτακτης κρατικής ενίσχυσης («επιστρεπτέα προκαταβολή») και στις εταιρείες που δεν απασχολούν εργαζομένους

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προστίθενται στους δικαιούχους της έκτακτης κρατικής ενίσχυσης του 1 δισ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ (σχήμα της «επιστρεπτέας προκαταβολής») και οι επιχειρήσεις νομικής μορφής ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ που δεν απασχολούν εργαζομένους. Συνεπώς δικαιούχοι πλέον της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ΟΛΕΣ οι εταιρείες (ακόμη και ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθεροι επαγγελματίες), ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που απασχολούν έως 500 εργαζομένους και έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Εξαιρούνται: Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ανώνυμες εταιρείες που δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019 έως σήμερα. Οι «προβληματικές επιχειρήσεις» κατά την έννοια του Κανονισμού #651/2014 (εκτός αν […]