Διασύνδεση POS με ΦΗΜ και ΑΑΔΕ.

Μία νέα υποχρέωση εισάγεται για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες (λιανικές συναλλαγές) και διαθέτουν τερματικό αποδοχής καρτών EFT/POS* υποχρεούνται πλέον να συνδέσουν τα τερματικά αυτά με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τις εισπράξεις που πραγματοποιούν με χρήση EFT/POS, είτε απευθείας στις οικείες βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, είτε μέσω των ΦΗΜ**.

* Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν EFT/POS, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική ανάρτηση της RAPID.

** Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν τα παραστατικά λιανικής με τη χρήση ΦΗΜ (Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών), μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό Έκδοσης Παραστατικών που έχει ετοιμάσει η RAPID.

Νομοθεσία

Η πιο πάνω υποχρέωση προκύπτει από το άρθρο 15β του ΚΦΔ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – ν.4987/2022), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν.5036/2023, τον οποίο θα βρείτε εδώ, και τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν.5047/2023, τον οποίο θα βρείτε εδώ.

Χρονοδιάγραμμα

Οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του άρθρου 15β του ΚΦΔ ρυθμίστηκαν με την Απόφαση Α.1155/2023 της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ. Σχετικές είναι και οι Αποφάσεις Α.1156/2023 και Α.1157/2023 της ΑΑΔΕ.

Με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις, η διαδικασία διασύνδεσης POS και ταμειακών συστημάτων διαμορφώνεται σε τρία στάδια:

Στο 1ο στάδιο οι κατασκευαστές και πάροχοι των POS υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ δήλωση συμμόρφωσης, ότι δηλαδή συγκεκριμένα δικά τους μοντέλα POS εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ και δύνανται να αναβαθμιστούν.

Στο 2ο στάδιο οι πάροχοι αναβαθμιζουν τα POS και ενημερώνουν σε ημερήσια βάση την ΑΑΔΕ για τις αναβαθμίσεις που πραγματοποίησαν την προηγούμενη ημέρα.

Στο 3ο στάδιο οι επιχειρήσεις ειδοποιούνται από την ΑΑΔΕ με email για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης από τους Παρόχους του συνόλου των POS που διαθέτουν, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο Μητρώο POS. Υποχρεούνται δε, εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης, να αναβαθμίσουν τον ΦΗΜ τους και να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση με τα POS τους. Αντί της αναβάθμισης των υφιστάμενων POS, οι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν στο Μητρώο POS, το αργότερο έως τις 15/1/2024, ότι προτίθενται να τα αντικαταστήσουν με νέα POS, τα οποία θα είναι ήδη εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο θα λάβουν ατομική ειδοποίηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα POS τους ή να έχουν αποκτήσει νέα συστήματα που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές το αργότερο μέχρι τις 29/2/2024.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και δεν θα λειτουργήσουν πριν την 29η Φεβρουαρίου 2024, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ταμειακά συστήματα και POS που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

Πρόστιμα

Οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν διασυνδέσουν τα τερματικά EFT-POS με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και δεν διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τις απαιτούμενες πληροφορίες προβλέπονται από το άρθρο 54θ του ΚΦΔ, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 42 του ν.5036/2023, και κυμαίνονται από χίλια έως πενήντα χιλιάδες ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.