Μετάπτωση ειδών σε ΦΠΑ 6%

Με το άρθρο 27 του πρόσφατου νομοσχεδίου για την κρατική αρωγή (Ν. 4797 ΦΕΚ Α’ 66/23-04-2021) μειώθηκε σε 6% ο συντελεστής ΦΠΑ για κάποια ακόμη ιατρικά είδη.

Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν σε συντελεστή 6% τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) και οι γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018)

Ο υπερμειωμένος συντελεστής 6% εφαρμόζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Κατόπιν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Υπενθυμίζουμε ότι στον συντελεστή 6% έχουν ήδη από πέρσι μεταφερθεί τα εξής ιατρικά και φαρμακευτικά είδη: Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307). Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402). Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824). Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών. Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).

Εξάλλου, στον συντελεστή 6% έχουν υπαχθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και τα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.