Μειώσεις φόρου για όσους αναβαθμίζουν τα κτίριά τους

Μειώσεις φόρου για όσους αναβαθμίζουν τα κτίριά τους

Εκδόθηκε η ΚΥΑ Α.1090 (ΦΕΚ Β’ 1636/22-04-2021) που εξειδικεύει τη μείωση φόρου εισοδήματος που θεσπίστηκε με τον Ν. 4646/2019. Τη μείωση φόρου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης των κτιρίων τους. Η μείωση φόρου υπολογίζεται ως ποσοστό 40% επί των ως άνω δαπανών, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τα 6.400€ ανά φυσικό πρόσωπο. Θα αφαιρεθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν το έτος πραγματοποίησης της δαπάνης και τα τρία επόμενα έτη. Το κατ’ έτος ποσό της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα του εν λόγω έτους. Οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται σε ειδικό […]

Μετάπτωση ειδών σε ΦΠΑ 6%

Μετάπτωση ειδών σε ΦΠΑ 6%

Με το άρθρο 27 του πρόσφατου νομοσχεδίου για την κρατική αρωγή (Ν. 4797 ΦΕΚ Α’ 66/23-04-2021) μειώθηκε σε 6% ο συντελεστής ΦΠΑ για κάποια ακόμη ιατρικά είδη. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν σε συντελεστή 6% τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) και οι γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) Ο υπερμειωμένος συντελεστής 6% εφαρμόζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Κατόπιν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 13%. Υπενθυμίζουμε ότι στον συντελεστή 6% έχουν ήδη από πέρσι μεταφερθεί τα εξής ιατρικά και φαρμακευτικά είδη: Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική […]

Αναστολές Απριλίου – Υποχρεώσεις εργοδοτών

Αναστολές Απριλίου – Υποχρεώσεις εργοδοτών

Με την ΚΥΑ 22547 (ΦΕΚ Β’ 1683/24-04-2021) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας θεσπίζεται αποζημίωση 534 ευρώ για τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Απρίλιο. Όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε αναστολή για μέρος του μήνα, θα λάβουν αναλογία του επιδόματος. Οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής (είναι όσες περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α, Α1, Β και Β1 της Απόφασης): Θέτουν – για τον Απρίλιο – υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή. Απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις εργαζομένων μέχρι […]