Νέα ρύθμιση φορολογικών οφειλών σε 72 δόσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη θέσπιση της νέας ρύθμισης 72 δόσεων για τις φορολογικές οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021. Στη νέα ρύθμιση εντάσσονται επίσης – ανεξαρτήτως ημερομηνίας βεβαίωσης – οφειλές για τις οποίες χορηγήθηκε λόγω COVID αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής. Δεν εμπίπτει στη νέα ρύθμιση ο φόρος εισοδήματος έτους 2020.

Η ρύθμιση θα είναι άτοκη αν ο οφειλέτης επιλέξει έως 36 δόσεις. Αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις, η ρύθμιση θα βαρύνεται με επιτόκιο 2,5%. Η 1η δόση θα είναι πληρωτέα στις 31 Ιανουαρίου του 2022.

Στη νέα ρύθμιση θα εμπίπτουν:

  • Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές) που χαρακτηρίστηκαν ως “πληττόμενες” βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών τον Απρίλιο του 2020.
  • Εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή ή έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση ή εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
  • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID.
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ οποιοδήπ[οτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Επιπλέον, οι ως άνω οφειλέτες θα μπορούν να ζητήσουν την αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων που «χάθηκαν» κατά το διάστημα από Μάρτιο 2020 έως σήμερα, πληρώνοντας μόνο τη δόση του Αυγούστου, και μάλιστα έως 30 Σεπτεμβρίου (οι υπόλοιπες απλήρωτες δόσεις θα μεταφέρονται στο τέλος της ρύθμισης).

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροπολογία.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.