Παράταση στις αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Το Υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε έως την Τρίτη 19 Μαΐου την προθεσμία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης που δίδεται με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι – αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής –  θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για ένα νέο πρόγραμμα (β’ φάση) της εν λόγω ενίσχυσης, με πρόσθετο διαθέσιμο ποσό άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.