Προκηρύχθηκε επίσημα η πολυαναμενόμενη νέα δράση του ΕΣΠΑ που επιδοτεί τόκους υφιστάμενων δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Προκυρήχθηκε και επίσημα πλέον στις 10 Απριλίου η αναγγελθείσα νέα Δράση του ΕΣΠΑ που επιδοτεί τους τόκους των υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες:

  • Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και σύνολο ενεργητικού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
  • Δεν εμπίπτουν στις «προβληματικές επιχειρήσεις».
  • Είχαν στις 19 Μαρτίου 2020 έναν από τους ΚΑΔ του συνημμένου αρχείου.
  • Θα δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η Δεκεμβρίου 2020 τους ίδιους εργαζομένους που απασχολούσαν στις 19 Μαρτίου 2020.

Η μέγιστη ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε 800.000 ευρώ.

Η Δράση χρηματοδοτεί τους τόκους των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020 των δανείων που ήταν ενήμερα στις 31.12.2019. Ενήμερα θεωρούνται τα δάνεια που δεν εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Περιλαμβάνονται τραπεζικά και ομολογιακά δάνεια, καθώς και αλληλόχρεοι λογαριασμοί, αλλά όχι κοινοπρακτικά δάνεια. Δεν καλύπτονται πιστώσεις που συνήφθησαν μετά την 1η Απριλίου 2020.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας επικοινωνήστε με την RAPID στο info@rapidsoft.gr  και στο τηλ. 211 411 5217.