Άνοιξε το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τροποποιήσεις στις Δηλώσεις Αναστολής λόγω κορωνοϊού.

Προστέθηκε σήμερα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η δυνατότητα τροποποιήσεων σε ήδη υποβληθείσες δηλώσεις αναστολής εργασιακών συμβάσεων.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις «πληττόμενες» (βάσει ΚΑΔ) αλλά διαθέτουν υποκατάστημα ή υποκαταστήματα που έκλεισαν με κρατική εντολή έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ως «πληττόμενες επιχειρήσεις» ή ως «επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή».

Τέλος, επεκτάθηκε η δυνατότητα υποβολής δήλωσης και στις επιχειρήσεις που έχουν απενεργοποιημένο ΑΜΕ (αριθμό μητρώου εργοδότη).