Ηλεκτρονικά θα αποδίδεται πλέον ο κλειδάριθμος για την πρόσβαση στο TAXISnet.

Ηλεκτρονικά θα αποδίδεται πλέον ο κλειδάριθμος για την πρόσβαση στο TAXISnet.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α/1082/2020 σχετικά με την εγγραφή νέων χρηστών και την επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet. Η εγγραφή θα γίνεται με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Θα συμπληρώνει επίσης το e-mail του, τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και τον κωδικό ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού. Ο φορολογούμενος θα μπορεί πλέον να επιλέξει την εξ αποστάσεως απόδοση του κλειδαρίθμου, χωρίς να χρειαστεί η φυσική του παρουσία στη ΔΟΥ. Η εξ αποστάσεως απόδοση θα επιτυγχάνεται μέσω επαλήθευσης των στοιχείων του […]

Άνοιξε το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τροποποιήσεις στις Δηλώσεις Αναστολής λόγω κορωνοϊού.

Άνοιξε το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τροποποιήσεις στις Δηλώσεις Αναστολής λόγω κορωνοϊού.

Προστέθηκε σήμερα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η δυνατότητα τροποποιήσεων σε ήδη υποβληθείσες δηλώσεις αναστολής εργασιακών συμβάσεων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις «πληττόμενες» (βάσει ΚΑΔ) αλλά διαθέτουν υποκατάστημα ή υποκαταστήματα που έκλεισαν με κρατική εντολή έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ως «πληττόμενες επιχειρήσεις» ή ως «επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή». Τέλος, επεκτάθηκε η δυνατότητα υποβολής δήλωσης και στις επιχειρήσεις που έχουν απενεργοποιημένο ΑΜΕ (αριθμό μητρώου εργοδότη).

Προκηρύχθηκε επίσημα η πολυαναμενόμενη νέα δράση του ΕΣΠΑ που επιδοτεί τόκους υφιστάμενων δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Προκηρύχθηκε επίσημα η πολυαναμενόμενη νέα δράση του ΕΣΠΑ που επιδοτεί τόκους υφιστάμενων δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Προκυρήχθηκε και επίσημα πλέον στις 10 Απριλίου η αναγγελθείσα νέα Δράση του ΕΣΠΑ που επιδοτεί τους τόκους των υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες: Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και σύνολο ενεργητικού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Δεν εμπίπτουν στις «προβληματικές επιχειρήσεις». Είχαν στις 19 Μαρτίου 2020 έναν από τους ΚΑΔ του συνημμένου αρχείου. Θα δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η Δεκεμβρίου 2020 τους ίδιους εργαζομένους που απασχολούσαν στις 19 Μαρτίου 2020. Η μέγιστη ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε 800.000 ευρώ. Η Δράση […]