Πρόστιμα μη διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με την πλατφόρμα e-send.

Από 1ης Νοεμβρίου 2022 επιβάλλονται πρόστιμα για τη μη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών με την πλατφόρμα e-send.

Η πλατφόρμα e-send είναι ο “προθάλαμος” της πλατφόρμας myDATA όσον αφορά στα παραστατικά λιανικών πωλήσεων που εκδίδονται από ΦΗΜ (= ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς). Μελλοντικά αναμένεται η διασύνδεση της πλατφόρμας e-send με την πλατφόρμα myDATA, ούτως ώστε τα εκδιδόμενα παραστατικά λιανικών πωλήσεων να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA. Ωστόσο, για την ώρα βρισκόμαστε ακόμη στην 1η φάση υλοποίησης της εν λόγω διασύνδεσης, ήτοι στη σύνδεση των ΦΗΜ με το e-send, η οποία κατέστη υποχρεωτική το Φθινόπωρο του 2021, και πλέον από 1ης Νοεμβρίου 2022 θα επιβάλλονται ποινές σε όσους λιανοπωλητές δεν τηρούν την εν λόγω υποχρέωση.

Η υποχρέωση διασύνδεσης των ΦΗΜ προκύπτει από τα άρθρα 4 και 5 της Απόφασης Α-1138/2020 της ΑΑΔΕ, η οποία ρυθμίζει εν γένει τη διαδικασία διαβίβασης των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA, και από την Απόφαση Α-1171/2021 της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ. Οι ποινές θεσπίστηκαν με τα άρθρα 173 και 174 του ν.4972/2022, τον οποίο θα βρείτε εδώ. Τις ποινές θα τις βρείτε αναλυτικά κατωτέρω στην ενότητα Α.

Με την ευκαιρία, παραθέτουμε επίσης κατωτέρω, στην ενότητα Β, προς διευκόλυνσή σας, έναν όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό αλλά συνάμα πλήρη κατάλογο των υποχρεώσεων διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA. Οι περισσότερες από αυτές τις υποχρεώσεις παραμένουν ακόμη φέτος (2022) ουσιαστικά “αδρανείς”, ωστόσο αναμένεται να ενεργοποιηθούν το 2023. Αν έχετε λοιπόν απορίες, και αν η επιχείρησή σας λαμβάνει τακτική φοροτεχνική υποστήριξη από την RAPID, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλ. 211 411 5217 για να οριστεί μία συνάντηση στα γραφεία μας με αυτό το αντικείμενο.

  

Α. Ποινές μη διαβίβασης λιανικών πωλήσεων στην πλατφόρμα e-send

Παράβαση Πρόστιμο σε επιχείρηση με απλογραφικό λογιστικό σύστημα Πρόστιμο σε επιχείρηση με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Σε περίπτωση πράξεων που βαρύνονται με ΦΠΑ 50% επί του ΦΠΑ των μη διαβιβασθέντων παραστατικών και όχι μικρότερο από 250 ευρώ 50% επί του ΦΠΑ των μη διαβιβασθέντων παραστατικών και όχι μικρότερο από 500 ευρώ
Σε περίπτωση πράξεων που δεν βαρύνονται με ΦΠΑ 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο
 • Σε κάθε επόμενη ίδια παράβαση που διαπιστώνεται στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου των ανωτέρω κυρώσεων.
 • Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται:
 • (α) Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση πλέον των 10 παραστατικών, ή παραστατικών – ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών – η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
 • (β) Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της περίπτωσης (α), διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών παραστατικών, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.
 • (γ) Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που, εντός δύο φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της περίπτωσης (β), διαπιστώνεται η μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών παραστατικών, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Β. Σύνοψη υποχρεώσεων διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA

myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στην οποία διαβιβάζουν ψηφιακά οι επιχειρήσεις τα εκδιδόμενα από αυτές παραστατικά (αποδείξεις και τιμολόγια), και έτσι η ΑΑΔΕ τηρεί σε πραγματικό χρόνο στη δική της πλατφόρμα πλήρη ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις.

Στην ωρίμανσή της η πλατφόρμα myDATA αναμένεται να είναι τόσο πλήρης και ολοκληρωμένη, ώστε να προ-συμπληρώνεται αυτόματα η πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων, και ιδίως οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3).

Ας δούμε συνοπτικά τι ισχύει σήμερα ως προς τη διαβίβαση παραστατικών και συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το αρμόδιο στέλεχος της RAPID να σας στείλει εξατομικευμένο μήνυμα με τις προθεσμίες που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση, καθώς και τον τιμοκατάλογο με τις χρεώσεις που εφαρμόζουμε στην περίπτωση που επιθυμείτε να αναλάβουμε εμείς τη διαβίβαση των παραστατικών σας στην ΑΑΔΕ.

(Α) Κάθε επιχείρηση διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο τα εξής:

 1. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδει η επιχείρηση με ταμειακή μηχανή ή με φορολογικό μηχανισμό ή μέσω Παρόχου (αφορά επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες χρήσης ΦΗΜ)
 2. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, καθώς και ειδικά στοιχεία π.χ. απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, που εκδίδει η επιχείρηση με εφαρμογή τιμολόγησης ή με ERP ή μέσω Παρόχου ή μέσω της δωρεάν εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ (αφορά επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες χρήσης ΦΗΜ)
 3. Τιμολόγια χονδρικής που εκδίδει η επιχείρηση με εφαρμογή τιμολόγησης ή με ERP ή μέσω Παρόχου ή μέσω της δωρεάν εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ.
 4. Παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση ενεργώντας ως λήπτης αγαθών ή υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση).

(Β) Εξαιρέσεις / Παρατηρήσεις:

1η Εξαίρεση:

Τα παραστατικά των περιπτώσεων (2), (3) και (4), όταν εκδίδονται με εφαρμογή τιμολόγησης ή με ERP, επιτρέπεται να διαβιβαστούν έως και την επόμενη ημέρα από την έκδοσή τους.

Παρατήρηση αναφορικά με τα χειρόγραφα παραστατικά:

Κατά τη γνώμη μας δεν απαγορεύεται η έκδοση χειρόγραφου παραστατικού στις περιπτώσεις (2), (3) και (4), αρκεί να υφίσταται ERP στο οποίο θα καταχωρηθεί το χειρόγραφο παραστατικό έως και την επομένη της έκδοσής του, προκειμένου να διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω του ERP.

2η Εξαίρεση:

(i) Οι επιχειρήσεις που εξέδωσαν έως 50 τιμολόγια χονδρικής το 2020, και

(ii) Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και είχαν το 2020 κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ,

Επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα παραστατικά των περιπτώσεων 3 & 4 ένα-ένα, μέσω της ειδικής φόρμας διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ.

Ειδικά για το έτος 2022, αυτό επιτρέπεται να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα.

Από το 2023 ισχύει και εδώ η προθεσμία της 1ης εξαίρεσης.

Παρατήρηση αναφορικά με τα χειρόγραφα παραστατικά:

Οι ως άνω επιχειρήσεις επιτρέπεται να εκδίδουν ακόμη και χειρόγραφα παραστατικά για τις περιπτώσεις (3) και (4), αρκεί αυτά να διαβιβαστούν μέσω της ειδικής φόρμας της ΑΑΔΕ στις ως άνω προθεσμίες.

(Γ) Απώλεια διασύνδεσης:

Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα παραστατικά διαβιβάζονται αμελλητί μετά την αποκατάσταση της διασύνδεσης με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από ERP, είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης (μόνο για της επιχειρήσεις της 2ης εξαίρεσης).

(Δ) Επιπλέον, κάθε επιχείρηση διαβιβάζει τα εξής:

 1. Χαρακτηρισμό εσόδων της περίπτωσης (1) [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ]. Ειδικά για το έτος 2022 διαβιβάζει έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα και τη σύνοψη των παραστατικών της περίπτωσης (1), επειδή η πλατφόρμα esend δεν έχει συνδεθεί ακόμη με την πλατφόρμα myDATA.
 2. Χαρακτηρισμό των παραστατικών που έχουν εκδώσει και διαβιβάσει άλλες επιχειρήσεις με αποδέκτη την επιχείρηση [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 3. Χαρακτηρισμό των παραστατικών αυτοτιμολόγησης που την αφορούν και έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί από τον λήπτη [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 4. Λογιστικές εγγραφές που δημιουργούν έσοδα, π.χ. έσοδα από ενοίκια ή έσοδα από τόκους [έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα].
 5. Παραστατικά αγορών από το εξωτερικό (επειδή προφανώς οι εκδότες αυτών των παραστατικών είναι αλλοδαποί και δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ) [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 6. Παραστατικά αγορών από την Ελλάδα όταν ο εκδότης αυτών δεν έχει υποχρέωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ, και συγκεκριμένα αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, κοινόχρηστα, συνδρομές, διόδια, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό, τηλεπικοινωνίες, συνδρομητική τηλεόραση, συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικά ταμεία [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΠΑ].
 7. Λογιστικές εγγραφές μισθοδοσίας [έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης ΦΜΥ].
 8. Λοιπές (τακτοποιητικές) λογιστικές εγγραφές που δημιουργούν έσοδα ή δαπάνες, [έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος].

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση