Πρόστιμα μη διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με την πλατφόρμα e-send.

Πρόστιμα μη διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με την πλατφόρμα e-send.

Από 1ης Νοεμβρίου 2022 επιβάλλονται πρόστιμα για τη μη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών με την πλατφόρμα e-send. Η πλατφόρμα e-send είναι ο “προθάλαμος” της πλατφόρμας myDATA όσον αφορά στα παραστατικά λιανικών πωλήσεων που εκδίδονται από ΦΗΜ (= ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς). Μελλοντικά αναμένεται η διασύνδεση της πλατφόρμας e-send με την πλατφόρμα myDATA, ούτως ώστε τα εκδιδόμενα παραστατικά λιανικών πωλήσεων να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA. Ωστόσο, για την ώρα βρισκόμαστε ακόμη στην 1η φάση υλοποίησης της εν λόγω διασύνδεσης, ήτοι στη σύνδεση των ΦΗΜ με το e-send, η οποία κατέστη υποχρεωτική το Φθινόπωρο του 2021, και πλέον από 1ης Νοεμβρίου 2022 θα επιβάλλονται […]

Από 1η Νοεμβρίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Από 1η Νοεμβρίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Με το άρθρο 20 του ν.4557/2018, τον οποίο θα βρείτε εδώ, θεσπίστηκε η υποχρέωση όλων των εταιρειών που έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα: Να τηρούν ειδικό μητρώο στην έδρα τους όπου θα καταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που αμέσως ή εμμέσως είναι ιδιοκτήτες τους,  Να καταχωρούν τα ως άνω στοιχεία επιπλέον και στο “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” (ΚΜΠΔ) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ως άνω άρθρο τροποποιήθηκε πρόσφατα (ν.4941/2022) και τη σημερινή του μορφή θα την βρείτε εδώ. Λεπτομέρειες και οδηγίες ως προς το ΚΜΠΔ Τις λεπτομέρειες λειτουργίας […]