Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου

Με την υπ’ αριθμόν Δ.15/Δ’/οικ.16484/499 ΚΥΑ, οι εργοδότες που πλήττονται από τον COVID-19 (βάσει ΚΑΔ) δύνανται να αναβάλουν την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από απασχόληση προσωπικού κατά τον μήνα Απρίλιο, που είναι κανονικά πληρωτέες έως 31.05.2020, και να καταβάλουν το εν λόγω ποσό – χωρίς προσαυξήσεις – έως την 30η Νοεμβρίου 2020. Με την υπ’ αριθμόν Δ.15/Δ’/οικ.16486/500 ΚΥΑ, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ που πλήττονται από τον COVID-19 (βάσει ΚΑΔ) δύνανται να αναβάλουν την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών του Απριλίου, που είναι κανονικά πληρωτέες έως 31.05.2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών που επίσης είναι πληρωτέες έως 31.05.2020, και να […]

Συνεχίζονται στις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για άτοκα δάνεια από το ΤΕΠΙΧ

Συνεχίζονται στις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για άτοκα δάνεια από το ΤΕΠΙΧ

Στις 20 Μαΐου θα ανοίξει και πάλι η εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης – ependyseis.gr – που δέχεται αιτήσεις για χορήγηση πλήρως επιδοτούμενων δανείων στα πλάισια της Δράσης ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Υποπρόγραμμα 3. Το σύστημα βρίσκεται σε προσωρινή φραγή λόγω του υπερβολικού αριθμού αιτήσεων που υπερκαλύπτουν το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό, και έως ότου γίνει η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.