Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου

Με την υπ’ αριθμόν Δ.15/Δ’/οικ.16484/499 ΚΥΑ, οι εργοδότες που πλήττονται από τον COVID-19 (βάσει ΚΑΔ) δύνανται να αναβάλουν την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από απασχόληση προσωπικού κατά τον μήνα Απρίλιο, που είναι κανονικά πληρωτέες έως 31.05.2020, και να καταβάλουν το εν λόγω ποσό – χωρίς προσαυξήσεις – έως την 30η Νοεμβρίου 2020.

Με την υπ’ αριθμόν Δ.15/Δ’/οικ.16486/500 ΚΥΑ, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ που πλήττονται από τον COVID-19 (βάσει ΚΑΔ) δύνανται να αναβάλουν την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών του Απριλίου, που είναι κανονικά πληρωτέες έως 31.05.2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών που επίσης είναι πληρωτέες έως 31.05.2020, και να καταβάλουν τα εν λόγω ποσά – χωρίς προσαυξήσεις – σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση την 31η Οκτωβρίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι, με τις υπ’ αριθμούς Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 και Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 ΚΥΑ, έχουν ήδη παραταθεί – για τρεις μήνες έκαστη – όλες οι δόσεις τυχόν ενεργών ρυθμίσεων καταβολής παλαιών ασφαλιστικών εισφορών.