Νέα ψηφιακή πλατφόρμα “Know Your Business” (eGov-KYB)

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα “Know Your Business” (eGov-KYB)

Δημιουργείται το προσεχές διάστημα μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα με όνομα “Know Your Business” (eGov-KYB) για να μην απαιτείται πλέον η φυσική παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των εταιρειών στους χρηματοπιοστωτικούς οργανισμούς για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Πιο συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου στη Βουλή, και την οποία θα βρείτε εδώ, προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία “Know Your Business” (eGov-KYB), για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων των νομικών προσώπων. Μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, μπορεί να αιτείται την άντληση συγκεκριμένων δεδομένων του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί από τα πληροφοριακά συστήματα […]

Την 1η Ιουλίου 2024 η ψηφιακή κάρτα στους κλάδους της μεταποίησης και του λιανεμπορίου

Την 1η Ιουλίου 2024 η ψηφιακή κάρτα στους κλάδους της μεταποίησης και του λιανεμπορίου

Με την υπ’ αριθμόν 24595/28-03-2024 απόφασή του, την οποία θα βρείτε εδώ, το Υπουργείο Εργασίας παρέτεινε έως την 1η Ιουλίου 2024 την υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους κλάδους της μεταποίησης και του λιανεμπορίου. Καλούνται οι επιχειρήσεις αυτές να εφαρμόσουν (δοκιμαστικά) ήδη από σήμερα την ψηφιακή κάρτα, αλλά κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις θα δέχονται από την 1η Ιουλίου και μετά. Το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και έχουν φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης. Περιλαμβάνονται δε και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται μέσω δανεισμού. Ποιοι μπαίνουν τώρα στην ψηφιακή κάρτα Οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα […]