Νέα ψηφιακή πλατφόρμα “Know Your Business” (eGov-KYB)

Δημιουργείται το προσεχές διάστημα μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα με όνομα “Know Your Business” (eGov-KYB) για να μην απαιτείται πλέον η φυσική παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των εταιρειών στους χρηματοπιοστωτικούς οργανισμούς για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Πιο συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου στη Βουλή, και την οποία θα βρείτε εδώ, προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία “Know Your Business” (eGov-KYB), για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων των νομικών προσώπων.
  • Μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, μπορεί να αιτείται την άντληση συγκεκριμένων δεδομένων του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί από τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τη διαβίβαση αυτών στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της επιλογής του.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, πρόκειται για απλούστευση της διαδικασίας για τη διεκπεραίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του ν. 4557/2018. Εφεξής, για την επικαιροποίηση των στοιχείων των νομικών προσώπων στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων τους, καθώς η διαδικασία θα διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της ως άνω πλατφόρμας.

Ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω πλατφόρμας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λειτουργικό ζήτημα για τη λειτουργία της πλατφόρμας θα καθοριστούν με μελλοντική υπουργική απόφαση.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.