Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA.

Σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή την ίδια τη στιγμή της έκδοσής τους, θα διαβιβάζονται από 1ης Ιανουαρίου 2024 όλα τα παραστατικά εσόδων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο.

Κατόπιν τούτου, η RAPID τροποποίησε και ενημέρωσε τον Οδηγό Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών που έχει ετοιμάσει και τον οποίο θα βρείτε σε αυτόν εδώ τον Σύνδεσμο.

Πρακτικά, η αλλαγή αυτή επηρεάζει τις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει τη 2η μέθοδο (βλ. Οδηγό) έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών, δηλαδή την έκδοσή τους από ERP και τη διαβίβασή τους με ίδια μέσα, δηλ. χωρίς σύμβαση με πάροχο. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν μέχρι σήμερα στη διάθεσή τους 24 ώρες για να διαβιβάσουν στην πλατφόρμα myDATA τα εκδιδόμενα μέσα από το ERP τους παραστατικά, ενώ από 1ης Ιανουαρίου 2024 θα πρέπει να τα διαβιβάζουν τη στιγμή της έκδοσης. Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με τον τεχνικό τους συνεργάτη και να ρυθμίσουν το ERP τους με τρόπο που να διαβιβάζει άμεσα τα εκδιδόμενα παραστατικά στην ΑΑΔΕ και να εκτυπώνει και QR code επί των παραστατικών (βλ. και σχετική μας ανάρτηση για τα QR codes).

Δεν επηρεάζονται από την πιο πάνω αλλαγή:

 • Οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν επιλέξει την ηλεκτρονική (άυλη) τιμολόγηση μέσω παρόχου,
 • Οι επιχειρήσεις που εκδίδουν τα παραστατικά τους από την δωρεάν εφαρμογή “timologio” της ΑΑΔΕ, και
 • Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής) που εκδίδουν ακόμη χειρόγραφα παραστατικά (έως 50 ετησίως) και τα διαβιβάζουν μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ.
 • Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν κύκλο εργασιών έως 30.000€ και εκδίδουν ακόμη χειρόγραφα παραστατικά και τα διαβιβάζουν μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ.

Στην RAPID εκτιμούμε ότι η αλλαγή αυτή, σε συνδυασμό και με την υποχρεωτική ενσωμάτωση QR code στα παραστατικά (βλ. σχετική μας ανάρτηση), εξαλείφει κάθε πλεονέκτημα (ευελιξία) που είχε μέχρι σήμερα η έκδοση παραστατικών με ίδια μέσα (ERP, τιμολογιέρα) χωρίς σύμβαση με πάροχο.

Συνεπώς προτείνουμε ανεπιφύλακτα στις επιχειρήσεις που εκδίδουν μηχανογραφημένα παραστατικά με ίδια μέσα χωρίς σύμβαση με πάροχο, δηλαδή στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν:

 • ERP ή τιμολογιέρα
 • Ταμειακή μηχανή
 • ERP με φορολογικό μηχανισμό

να εξετάσουν προσεκτικά την επιλογή της σύναψης σύμβασης με πάροχο, τη μετάβαση δηλαδή στην (άυλη) ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Το ίδιο φυσικά προτείνουμε και σε όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την δωρεάν εφαρμογή τιμολόγησης της ΑΑΔΕ (“timologio”) ή εκδίδουν ακόμη χειρόγραφα παραστατικά. Ωστόσο, ειδικά για τις επιχειρήσεις που ήδη εκδίδουν μηχανογραφημένα παραστατικά ή είναι υπόχρεοι ΦΗΜ, η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει μόνο οφέλη να τους δώσει:

 • Μετά τις τελευταίες αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης, η επιλογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει μόνο πλεονεκτήματα σε σχέση με την τιμολόγηση με ίδια μέσα χωρίς πάροχο.
 • Η ηλεκτρονική τιμολόγηση λύνει τα προβλήματα διασύνδεσης των ΦΗΜ με την πλατφόρμα e-send, το μεγάλο πρόβλημα της μη διασύνδεσης (μέχρι σήμερα) της πλατφόρμας e-send με την πλατφόρμα myDATA και την υποχρέωση διαβίβασης σε δύο πλατφόρμες ταυτοχρόνως, και λύνει επίσης και το ζήτημα των μεγάλων προστίμων που συνοδεύουν την τυχόν απώλεια διασύνδεσης των ΦΗΜ με την πλατφόρμα e-send.
 • Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου θα καταστεί ούτως ή άλλως υποχρεωτική για όλους μετά το 2024. Ειδικά όμως στις επιχειρήσεις που θα μεταβούν οικειοθελώς στην ηλεκτρονική τιμολόγηση το 2024 παρέχονται σημαντικά κίνητρα:

✓ Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής κατά δύο έτη.

✓ Μειώνεται ο χρόνος επιστροφής φόρων σε 45 ημέρες.

✓ Παρέχονται σημαντικές επιδοτήσεις για τις δαπάνες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

✓ Παρέχονται σημαντικές φοροαπαλλαγές για τις δαπάνες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

 • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.