3ος κύκλος αιτήσεων στη δράση “Ψηφιακές Συναλλαγές”.

3ος κύκλος αιτήσεων στη δράση “Ψηφιακές Συναλλαγές”.

100% επιδότηση για ηλεκτρονική τιμολόγηση ή για αντικατάσταση & αναβάθμιση ΦΗΜ. Άνοιξε νέος κύκλος αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2024. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID μόνο με 50€! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2024. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκτός από τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και τα πρατήρια καυσίμων), οι οποίες: Ιδρύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2022. Λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες και με μία εκ των κάτωθι νομικών μορφών: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση.  Επιλέξιμες δαπάνες είναι: Αντικατάσταση EFT/POS. […]

Οδηγός έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών.

Οδηγός έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών.

Δύο σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος χρόνος ως προς τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την έκδοση και διαβίβαση παραστατικών στην ΑΑΔΕ: Η πρώτη αφορά τη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο – αντί 24 ωρών που ισχύει σήμερα – όλων των παραστατικών εσόδων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο. Η δεύτερη αφορά την υποχρέωση ενσωμάτωσης QR code στα ως άνω παραστατικά. Και για τις δύο αυτές αλλαγές μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σχετικές μας αναρτήσεις. Για τις ως άνω υποχρεώσεις, η RAPID είναι δίπλα σας και για να σας συμβουλεύσει ως προς την άριστη λύση, αλλά και για να σας προμηθεύσει τις καλύτερες μηχανογραφικές λύσεις της αγοράς. Κατόπιν των τελευταίων αλλαγών, η RAPID […]

Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA.

Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA.

Σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή την ίδια τη στιγμή της έκδοσής τους, θα διαβιβάζονται από 1ης Ιανουαρίου 2024 όλα τα παραστατικά εσόδων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο. Κατόπιν τούτου, η RAPID τροποποίησε και ενημέρωσε τον Οδηγό Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών που έχει ετοιμάσει και τον οποίο θα βρείτε σε αυτόν εδώ τον Σύνδεσμο. Πρακτικά, η αλλαγή αυτή επηρεάζει τις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει τη 2η μέθοδο (βλ. Οδηγό) έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών, δηλαδή την έκδοσή τους από ERP και τη διαβίβασή τους με ίδια μέσα, δηλ. χωρίς σύμβαση με πάροχο. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν μέχρι σήμερα στη διάθεσή τους 24 ώρες για να διαβιβάσουν στην πλατφόρμα myDATA τα εκδιδόμενα μέσα από […]

Υποχρεωτικό QR code στη έκδοση παραστατικών από ERP.

Υποχρεωτικό QR code στη έκδοση παραστατικών από ERP.

Προς βοήθεια των επιχειρήσεων που λαμβάνουν υποστήριξη από την RAPID, ετοιμάσαμε παλαιότερα έναν Οδηγό Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών, τον οποίο επικαιροποιούμε τακτικά και του οποίου την τελευταία έκδοση θα βρείτε σε αυτόν εδώ τον Σύνδεσμο. Αυτό που αλλάζει από 1ης Ιανουαρίου 2024 είναι ότι πλέον καθίσταται υποχρεωτική η ενσωμάτωση QR code σε όλα τα παραστατικά που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο. Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε εδώ αναλυτικά τι θα πρέπει να κάνετε, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο εκδίδει η επιχείρησή σας τα παραστατικά εσόδων: Αν εκδίδετε τα παραστατικά σας με άυλη ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα: τα παραστατικά σας φέρουν ήδη QR code. Αν εκδίδετε τα […]