Πρόστιμα μη διαβίβασης.

Πρόστιμα μη διαβίβασης.

Από την ώρα που η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ μπήκε στη ζωή μας, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ ένα-ένα παραστατικό εσόδων & εξόδων που εκδίδουν ή λαμβάνουν αντιστοίχως. Μία περίληψη ως προς το τι ακριβώς υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ οι επιχειρήσεις μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική μας ανάρτηση: Σύνοψη υποχρεώσεων myDATA Επίσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών που ετοίμασε η RAPID: Οδηγός Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών Πρόστιμα μη διαβίβασης από ΦΗΜ Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΦΗΜ για την έκδοση των παραστατικών τους (βλ. Οδηγό), εκτός από τη γενική υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA, έχουν επιπλέον την υποχρέωση να διαβιβάζουν […]

Σύνοψη και περίληψη υποχρεώσεων myDATA.

Σύνοψη και περίληψη υποχρεώσεων myDATA.

Πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) είναι η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προσβάσιμη από τον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των συναλλαγών εσόδων & εξόδων των επιχειρήσεων που τηρούν λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Το 2024 φαίνεται πως θα είναι το έτος κατά το οποίο θα δοκιμαστεί το σύνολο των λειτουργιών της πλατφόρμας. Στόχος είναι να προ-συμπληρώνεται αυτόματα η πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων, και ιδίως οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3 κλπ.). Εξάλλου, το 2024 προστίθενται δύο νέες υποχρεώσεις διαβίβασης: η διαβίβαση των δελτίων διακίνησης (αποστολής) και η […]

Μητρώο POS – νέα προθεσμία για τον Νοέμβριο του 2023.

Μητρώο POS – νέα προθεσμία για τον Νοέμβριο του 2023.

Σε συνέχεια της σχετικής μας ανάρτησης της 17ης Σεπτεμβρίου 2023, σας ενημερώνουμε ότι μετατέθηκε για τις 9 Ιανουαρίου 2024 η καταληκτική προθεσμία της υποβολής δήλωσης για την επικαιροποίηση ή διόρθωση των στοιχείων των τερματικών EFT/POS που διέθετε καθεμία υπόχρεη επιχείρηση κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2023. Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν EFT/POS, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική ανάρτηση της RAPID. Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή της ως άνω δήλωσης δεν είναι υποχρεωτική. Η δήλωση υποβάλλεται μόνο όταν μια επιχείρηση διαπιστώσει ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή τα στοιχεία των POS που έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ για λ/σμό της επιχείρησης οι Πάροχοι των POS. Τυχόν μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους […]

Διασύνδεση POS με ΦΗΜ και ΑΑΔΕ.

Διασύνδεση POS με ΦΗΜ και ΑΑΔΕ.

Μία νέα υποχρέωση εισάγεται για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες (λιανικές συναλλαγές) και διαθέτουν τερματικό αποδοχής καρτών EFT/POS* υποχρεούνται πλέον να συνδέσουν τα τερματικά αυτά με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τις εισπράξεις που πραγματοποιούν με χρήση EFT/POS, είτε απευθείας στις οικείες βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, είτε μέσω των ΦΗΜ**. * Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν EFT/POS, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική ανάρτηση της RAPID. ** Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν τα παραστατικά λιανικής με τη χρήση ΦΗΜ (Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών), μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό Έκδοσης Παραστατικών που έχει ετοιμάσει […]