Μητρώο POS – νέα προθεσμία για τον Νοέμβριο του 2023.

Σε συνέχεια της σχετικής μας ανάρτησης της 17ης Σεπτεμβρίου 2023, σας ενημερώνουμε ότι μετατέθηκε για τις 9 Ιανουαρίου 2024 η καταληκτική προθεσμία της υποβολής δήλωσης για την επικαιροποίηση ή διόρθωση των στοιχείων των τερματικών EFT/POS που διέθετε καθεμία υπόχρεη επιχείρηση κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2023.

Για να δείτε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν EFT/POS, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική ανάρτηση της RAPID.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή της ως άνω δήλωσης δεν είναι υποχρεωτική. Η δήλωση υποβάλλεται μόνο όταν μια επιχείρηση διαπιστώσει ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή τα στοιχεία των POS που έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ για λ/σμό της επιχείρησης οι Πάροχοι των POS. Τυχόν μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους μιας επιχείρησης εντός των προθεσμιών που ορίζει η Απόφαση Α.1137/2023 (και ειδικά για τον Νοέμβριο του 2023 έως τις 9 Ιανουαρίου 2024) υποδηλώνει την αποδοχή της εικόνας της επιχείρησης στο Μητρώο POS για τον εν λόγω μήνα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να βλέπουν ποια τερματικά EFT/POS έχουν δηλώσει για αυτές οι οικείοι Πάροχοι από την ψηφιακή πύλη myAADE (taxisnet) στη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία/Μητρώο POS.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.