Σύνοψη και περίληψη υποχρεώσεων myDATA.

Πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) είναι η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προσβάσιμη από τον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των συναλλαγών εσόδων & εξόδων των επιχειρήσεων που τηρούν λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Το 2024 φαίνεται πως θα είναι το έτος κατά το οποίο θα δοκιμαστεί το σύνολο των λειτουργιών της πλατφόρμας. Στόχος είναι να προ-συμπληρώνεται αυτόματα η πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων, και ιδίως οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3 κλπ.).

Εξάλλου, το 2024 προστίθενται δύο νέες υποχρεώσεις διαβίβασης: η διαβίβαση των δελτίων διακίνησης (αποστολής) και η διαβίβαση των αποδείξεων είσπραξης EFT/POS.

Επιχειρούμε λοιπόν στην παρούσα ανάρτηση μία σύντομη κωδικοποίηση όλων των υποχρεώσεων διαβίβασης που έχει πλέον από το 2024 κάθε επιχείρηση:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

 1. Παραστατικά εσόδων. Για τις υποχρεώσεις αυτές η RAPID ετοίμασε τον αναλυτικό Οδηγό Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών.
 2. Χαρακτηρισμός των παραστατικών λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με ΦΗΜ (δηλ. ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς).
 3. Χαρακτηρισμός των παραστατικών αυτοτιμολόγησης που αφορούν την επιχείρηση και έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί από τον λήπτη.
 4. Λογιστικές εγγραφές που δημιουργούν έσοδα, π.χ. έσοδα από ενοίκια.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

 1. Χαρακτηρισμός των παραστατικών που έχουν εκδώσει και διαβιβάσει άλλες εγχώριες επιχειρήσεις με αποδέκτη την υπόχρεη επιχείρηση.
 2. Παράλειψη διαβίβασης – για όσα παραστατικά έχουν εκδώσει άλλες εγχώριες επιχειρήσεις με αποδέκτη την υπόχρεη επιχείρηση, αλλά δεν τα έχουν διαβιβάσει.
 3. Απόκλιση διαβίβασης – για όσα παραστατικά έχουν εκδώσει άλλες εγχώριες επιχειρήσεις με αποδέκτη την υπόχρεη επιχείρηση, αλλά η διαβίβαση διαφέρει από την εγγραφή που έχει γίνει στα βιβλία της υπόχρεης επιχείρησης.
 4. Παραστατικά από το εξωτερικό (επειδή προφανώς οι εκδότες αυτών των παραστατικών είναι αλλοδαποί και δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ).
 5. Παραστατικά από την Ελλάδα για τα οποία ο εκδότης αυτών δεν έχει υποχρέωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ, π.χ. αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, κοινόχρηστα κλπ..
 6. Λογιστικές εγγραφές που δημιουργούν έξοδα, π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία, αποσβέσεις, ασφαλιστικές εισφορές.

Γ. ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Δελτία διακίνησης (δελτία αποστολής) αγαθών. Αυτή η υποχρέωση είναι ακόμη ανενεργή.
 2. Αποδείξεις είσπραξης και επιστροφής μέσων πληρωμών (EFT/POS). Αυτή η υποχρέωση αναμένεται να εφαρμοστεί μετά τον Φεβρουάριο του 2024.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

 • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.