Νέα παράταση στις επιταγές με τον Ν.4798/2021

Νέα παράταση στις επιταγές με τον Ν.4798/2021

Με την παρ. 4 του άρθρου 270 του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν.4798 (ΦΕΚ Α’ 68/24-04-2021) δόθηκε νέα παράταση στην προθεσμία εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων (επιταγών, γραμματίων κλπ.) που είχαν παραταθεί με παλαιότερες διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα: α) Οι επιταγές που έληγαν από 18 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και παρατάθηκαν αρχικά κατά 75 ημέρες με τον Ν.4753/2020, εν συνεχεία κατά 45 ημέρες με τον Ν.4772/2021, και στη συνέχεια κατά 30 ημέρες με τον Ν.4790/2021 παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες. β) Οι επιταγές που έληγαν από 25 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2021 και παρατάθηκαν αρχικά κατά 75 ημέρες με τον Ν.4772/2021 και εν συνεχεία κατά 30 ημέρες με τον Ν.4790/2021 παρατείνονται […]

Μειώσεις φόρου για όσους αναβαθμίζουν τα κτίριά τους

Μειώσεις φόρου για όσους αναβαθμίζουν τα κτίριά τους

Εκδόθηκε η ΚΥΑ Α.1090 (ΦΕΚ Β’ 1636/22-04-2021) που εξειδικεύει τη μείωση φόρου εισοδήματος που θεσπίστηκε με τον Ν. 4646/2019. Τη μείωση φόρου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης των κτιρίων τους. Η μείωση φόρου υπολογίζεται ως ποσοστό 40% επί των ως άνω δαπανών, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τα 6.400€ ανά φυσικό πρόσωπο. Θα αφαιρεθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν το έτος πραγματοποίησης της δαπάνης και τα τρία επόμενα έτη. Το κατ’ έτος ποσό της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα του εν λόγω έτους. Οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται σε ειδικό […]

Μετάπτωση ειδών σε ΦΠΑ 6%

Μετάπτωση ειδών σε ΦΠΑ 6%

Με το άρθρο 27 του πρόσφατου νομοσχεδίου για την κρατική αρωγή (Ν. 4797 ΦΕΚ Α’ 66/23-04-2021) μειώθηκε σε 6% ο συντελεστής ΦΠΑ για κάποια ακόμη ιατρικά είδη. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν σε συντελεστή 6% τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) και οι γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) Ο υπερμειωμένος συντελεστής 6% εφαρμόζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Κατόπιν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 13%. Υπενθυμίζουμε ότι στον συντελεστή 6% έχουν ήδη από πέρσι μεταφερθεί τα εξής ιατρικά και φαρμακευτικά είδη: Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική […]

Παράταση 60 ημερών στις επιταγές που λήγουν τον Μάιο

Παράταση 60 ημερών στις επιταγές που λήγουν τον Μάιο

Κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρατείνεται κατά 60 ημέρες η προθεσμία εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων (επιταγών, γραμματίων κλπ.) που έχουν ημερομηνία πληρωμής από 1 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2021 και έχουν εκδοθεί: Είτε από επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή, Είτε από επιχειρήσεις που ανήκουν στις «πληττόμενες»» βάσει ΚΑΔ και επιπλέον εμφάνισαν τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο του 2020 κύκλο εργασιών μειωμένο κατά 40% τουλάχιστον σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Είτε από επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ανήκουν στις «πληττόμενες» ή στις «κλειστές με κρατική εντολή» επιχειρήσεις. Δείτε την τροπολογία σε αυτόν εδώ […]

Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του 7ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του 7ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Στον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα ληφθούν υπόψη τροποποιητικές δηλώσεις του 2020 που υποβλήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2021. Αυτό ανακοινώθηκε την Παρασκευή 23 Απριλίου από το Υπουργείο Οικονομικών. Η σχετική απόφαση ελήφθη επειδή παρατηρήθηκαν παρατυπίες με ετεροχρονισμένες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για το έτος αναφοράς, οι οποίες υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση του ποσού της Επιστρεπτέας Προπκαταβολής.   Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Μ.Τετάρτη πληρώνεται το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους που ήταν σε αναστολή κατά το 1ο τρίμηνο του 2021

Μ.Τετάρτη πληρώνεται το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους που ήταν σε αναστολή κατά το 1ο τρίμηνο του 2021

Εκδόθηκε σήμερα η ΚΥΑ 22010 που ρυθμίζει την καταβολή του Δώρου Πάσχα των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή ή εντάχθηκαν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Για τους εργαζομένους που τέθηκαν σε αναστολή οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2021, το Δημόσιο θα καλύψει το Δώρο Πάσχα και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα της αναστολής. Το υπόλοιπο θα πληρωθεί από τον εργοδότη. Το Δημόσιο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων. Για το μεν διάστημα αναστολής από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου η καταβολή θα γίνει έως τη Μεγάλη Τετάρτη (28 Απριλίου), για δε το διάστημα αναστολής από 1.4.2021 έως 30.4.2021 η καταβολή […]

Μείωση φόρων, προκαταβολής φόρου και ασφαλιστικών εισφορών

Μείωση φόρων, προκαταβολής φόρου και ασφαλιστικών εισφορών

Με σημερινό Δελτίο Τύπου ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τις εξής ελαφρύνσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών: Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα από 100% σε 55%. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις εταιρείες από 100% σε 70% για φέτος και σε 80% σε μόνιμη βάση. Μείωση του φορολογικού συντελεστή των εταιρειών από 24% σε 22%. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά τρεις μονάδες και για το 2022 (ισχύει ήδη για φέτος). Μηδενισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και για το 2022 (ισχύει ήδη για φέτος).   Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το […]

Μείωση δημοτικών τελών στα κέντρα διασκέδασης

Μείωση δημοτικών τελών στα κέντρα διασκέδασης

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή τροποποιείται το άρθρο 1 του Ν. 339/1976 και μειώνεται σε 0,5% από 5% τέλος που εισπράττεται υπέρ των Δήμων από τα ακαθάριστα έσοδα των νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική. Η μείωση ισχύει μόνο για τα έτη 2021 και 2022. Παράλληλα θεσπίζεται ελάχιστο ετήσιο τέλος 3.000€, και πάλι μόνο για αυτά τα δύο έτη. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Παράταση φορολογικών δηλώσεων κ.α. ευνοϊκές ρυθμίσεις

Παράταση φορολογικών δηλώσεων κ.α. ευνοϊκές ρυθμίσεις

Με σημερινό Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις εξής ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις που θα έρθουν άμεσα για ψήφιση στη Βουλή: Παράταση της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έως 27 Αυγούστου. Οκτώ (8) δόσεις για το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Έκπτωση 3% για εφ’ άπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Έξι (6) δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ. Παράταση της προθεσμίας για επιλογή υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου. Κατάργηση των τεκμηρίων για τους πληγέντες από την πανδημία. Για τους πληγέντες και για τους φορολογούμενους άνω των 60 ετών: Κατάργηση της προσαύξησης φόρου που προκύπτει εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% […]

Ποιες επιταγές παρατείνονται για 30 ημέρες

Ποιες επιταγές παρατείνονται για 30 ημέρες

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Α.1088/2021 του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζει ποια αξιόγραφα εμπίπτουν στην παράταση της προθεσμίας εμφάνισης και πληρωμής αυτών βάσει του Ν. 4790/2021. Συγκεκριμένα, παρατείνεται κατά 30 ημέρες η προθεσμία εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων (επιταγών, γραμματίων κλπ.) που έχουν ημερομηνία πληρωμής από 1 Απριλίου έως 30 Απριλίου 2021 και έχουν εκδοθεί: Είτε από επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή (είναι οι επιχειρήσεις του Παραρτήματος 1 της Απόφασης), Είτε από επιχειρήσεις που είχαν την 05.11.2020 κύριο ΚΑΔ ή είχαν στο Ε3 του 2019 ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της Απόφασης και επιπλέον εμφάνισαν τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο του 2020 κύκλο […]