Χωρίς υποχρέωση για τηλεκατάρτιση θα λάβουν την αποζημίωση των 600 ευρώ οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες

Χωρίς υποχρέωση για τηλεκατάρτιση θα λάβουν την αποζημίωση των 600 ευρώ οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες

Με σημερινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας ανακοινώθηκε η κατάργηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι θα λάβουν πλέον σε μετρητά το επίδομα των 600 ευρώ χωρίς άλλες διατυπώσεις. Δικαιούχοι είναι οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους κάτωθι ΚΑΔ: 69.10  Νομικές δραστηριότητες 69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβούλων 70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 72.1  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 85.10  Προσχολική εκπαίδευση […]

Την αποζημίωση των 800 ευρώ θα λάβουν και επιχειρήσεις με έως 20 εργαζομένους

Την αποζημίωση των 800 ευρώ θα λάβουν και επιχειρήσεις με έως 20 εργαζομένους

Με σημερινή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής πλην ΑΕ που απασχολούν έως 20 εργαζομένους (αντί έως 5 που ίσχυε μέχρι σήμερα). Υπενθυμίζεται ότι καταβάλλεται μία αποζημίωση των 800 ευρώ σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδιοκτητών αυτής.

Ευεργετήματα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

Ευεργετήματα  για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

Σημ.Α: Για να διαπιστώσετε αν μια επιχείρηση έχει κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκει σε ένα από τα Πλαίσια Στήριξης 1, 2 ή 3, παρακαλώ συμβουλευθείτε τους Πίνακες ΚΑΔ του συνημμένου pdf. Σημ.Β: Οι ΚΑΔ των Πλαισίων 2 και 3, καθώς και οι ΚΑΔ του Πλαισίου 1 που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα δικαιούνται τα ευεργετήματα μόνο για τον μήνα Απρίλιο.  1.   Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Αφορά όλες τις μη προβληματικές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, εκτός από εκείνες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή Επιδοτούνται 100% οι τόκοι των υφιστάμενων δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020. Εμπίπτουν […]

Επέκταση της αποζημίωσης των 800 ευρώ και σε άλλους εργαζομένους

Επέκταση της αποζημίωσης των 800 ευρώ και σε άλλους εργαζομένους

Με σημερινή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών προστέθηκαν νές κατηγορίες εργαζομένων στους δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να λάβουν την αποζημίωση οι λατόμοι, ασβεστοποιοί, σμυριδορύκτες, δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, μουσικοί-τραγουδιστές, ηθοποιοί, υποδηματεργάτες, χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου –θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου –θεάτρου, τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων, χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις καθώς και οι φορτοεκφορτωτές, οι ξεναγοί, οι αποκλειστικές νοσοκόμες κ.α. Με την ίδια ΚΥΑ εντάχθηκαν στο καθεστώς της […]

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες.

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες.

Τέθηκε σήμερα σε λειτουργία η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ που αφορά αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες. Δικαιούχοι είναι: οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) υπό την προϋπόθεση ότι Δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους. Έχουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο πίνακα. Δήλωσαν για το έτος 2018 ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα του μηδενός, Έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020. Δεν είναι σε αδράνεια από […]

Επιτρέπεται πλέον η μεταβολή ΚΑΔ προκειμένου να υπαχθεί μια επιχείρηση στα μέτρα στήριξης

Επιτρέπεται πλέον η μεταβολή ΚΑΔ προκειμένου να υπαχθεί μια επιχείρηση στα μέτρα στήριξης

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα δοθεί η δυνατότητα μεταβολής κύριου ΚΑΔ σε επιχειρήσεις που, λόγω παλαιότερου σφάλματος, έχουν δηλώσει ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνεται στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους. Η τροποποίηση θα πρέπει να δηλωθεί έως τις 24 Απριλίου και θα έχει αναδρομική ισχύ. Προϋπόθεση είναι ο νέος κύριος ΚΑΔ να είναι ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ και να είναι εκείνος στον οποίο η επιχείρηση έχει τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Με τον τρόπο αυτό θα ενταχθούν στα μέτρα στήριξης περισσότερες επιχειρήσεις.

Νέοι δικαιούχοι προστέθηκαν στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Νέοι δικαιούχοι προστέθηκαν στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών προσέθεσε στους δικαιούχους των ευεργετημάτων που δίδονται λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα που έχει κλείσει με κρατική εντολή, ανεξαρτήτως αν ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης ανήκει στους «πληττόμενους» ΚΑΔ ή όχι. Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός αερολιμένων. Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. Νομικά πρόσωπα που είναι εκμισθωτές ακινήτων σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού και δικαιούνται έκπτωση 40% επί του μισθώματος, με εξαίρεση τις […]

Η μείωση ενοικίου κατά 40% αφορά και τους ΚΑΔ των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών

Η μείωση ενοικίου κατά 40% αφορά και τους ΚΑΔ των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι δυνατότητα να καταβάλουν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο επαγγελματικής στέγης έχουν και οι πληττόμενοι κλάδοι ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων (βλ. κατωτέρω πίνακα). Ομοίως, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή, δικαιούνται μείωση 40% στο ενοίκιο της κύριας κατοικίας τους. 69.10 Νομικές δραστηριότητες 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών 70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 72.20 […]

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σήμερα, 10 Απριλίου υπεγράφη, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, η Υπουργική Απόφαση για την κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται, για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, με πρόβλεψη παράτασης του χρονικού διαστήματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης θα ανέλθει σε 1.2 δις ευρώ, με αρχικό ποσό ύψους 750 εκ. ευρώ, και αφορά τόκους δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003) με διαχειριστή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση και τα οποία ήταν ενήμερα στις 31/12/2019. Την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ξεκινήσει η […]

Παράταση για το myBusinessSupport (επιστρεπτέα προκαταβολή)

Παράταση για το myBusinessSupport (επιστρεπτέα προκαταβολή)

Με σημερινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανήγγειλε την παράταση έως τις 21 Απριλίου της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” για την ένταξη επιχειρήσεων στο χρηματοδοτικό σχήμα της “Επιστρεπτέας Προκαταβολής”. Υπενθυμίζουμε ότι δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι εταιρείες (και οι ατομικές επιχειρήσεις), ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους και έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Εξαιρούνται: Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019 έως σήμερα. Οι «προβληματικές επιχειρήσεις» κατά την έννοια του Κανονισμού #651/2014 (εκτός αν κατέστησαν προβληματικές λόγω του κορωνοϊού). Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει στην τριετία 2018-2020 το […]