Παράταση στη Δράση που χρηματοδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής.

Παράταση στη Δράση που χρηματοδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής.

Παράταση προθεσμίας για την ενίσχυση στις μικρές επιχειρήσεις της Αττικής! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID μόνο με 100€!  Παρατάθηκε έως 21 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής που δίνει επιδότηση έως 50.000 ευρώ στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 5.000€ έως 50.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου όρου του προσωπικού. […]

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για την απώλεια του 40% του μισθώματος Νοεμβρίου

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για την απώλεια του 40% του μισθώματος Νοεμβρίου

Με το άρθρο 34 του Ν. 4753/18-11-2020 θεσπίστηκε ενίσχυση υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα τον μήνα Νοέμβριο λόγω των διατάξεων προστασίας των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19. Η ενίσχυση αυτή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και ισούται με το ήμισυ της μείωσης του μισθώματος. Δηλαδή, ιδιοκτήτης ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα 1.000€, που εισέπραξε από τον μισθωτή 600€ για τον Νοέμβριο (400€ λιγότερα), θα εισπράξει κατόπιν από το Δημόσιο 200€ ως έκτακτη ενίσχυση. Σήμερα, με το άρθρο 54 του νέου Ν. 4758/04-12-2020 ορίστηκε ότι η ενίσχυση αυτή δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή του ιδιοκτήτη, και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, ακόμη και από την ειδική […]

Επανένταξη σε ρυθμίσεις ΔΟΥ που χάθηκαν το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020

Επανένταξη σε ρυθμίσεις ΔΟΥ που χάθηκαν το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020

Με το άρθρο 53 του νέου Ν. 4758/04-12-2020 επεκτάθηκε η δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής φόρων. Η διάταξη αφορά τις πληγείσες από τον COVID-19 επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα εκείνες των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις παρατάθηκαν με τις από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ και με τον Ν. 4690/2020, δηλαδή όσες ήταν στις λίστες με τους «κλειστούς» και «πληγέντες» ΚΑΔ της περασμένης Άνοιξης. Ήδη με το άρθρο 291 του Ν. 4738/27-10-2020 προβλεπόταν η αναβίωση ρυθμίσεων που απώλεσαν οι ως άνω επιχειρήσεις στο διάστημα Μάρτιος-Οκτώβριος 2020. Με τη νέα διάταξη αναβιώνουν οι ρυθμίσεις που χάθηκαν στο διάστημα από Μάρτιο έως Νοέμβριο του 2020. Η επανένταξη στη χαμένη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή […]

Παράταση προθεσμίας ΦΠΑ Νοεμβρίου

Παράταση προθεσμίας ΦΠΑ Νοεμβρίου

Με την υπ’ αριθμόν Α.1255 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2021 η προθεσμία καταβολής του ΦΠΑ που είναι πληρωτέος τον Νοέμβριο (από 01.11 έως 30.11.2020). Το μέτρο αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που: Είναι κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής. ΚΑΙ Είχαν στις 20 Μαρτίου 2020 κύριο ΚΑΔ έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα ή δήλωσαν στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2018 ως «ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα» έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα. Επιπλέον, όσες εκ των ώς άνω επιχειρήσεων έχουν ενεργές ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής φόρων, δύνανται να μην καταβάλλουν τη δόση του Νοεμβρίου, την οποία θα κληθούν να εξοφλήσουν έναν μήνα μετά […]

Ποιες επιταγές παρατείνονται για 75 ημέρες

Ποιες επιταγές παρατείνονται για 75 ημέρες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση Α.1259/2020 του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζει ποια αξιόγραφα εμπίπτουν στην παράταση της προθεσμίας εμφάνισης και πληρωμής αυτών βάσει του Ν. 4753/2020. Συγκεκριμένα, παρατείνεται κατά 75 ημέρες η προθεσμία εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων (επιταγών, γραμματίων κλπ.) που έχουν ημερομηνία πληρωμής από 18 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχουν εκδοθεί: – είτε από επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή, έχοντας έναν από τους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1 της Απόφασης, – είτε από επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, διαθέτοντας δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της Απόφασης, και επιπλέον εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών […]

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την α’ φάση του μεταφορικού ισοδύναμου

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την α’ φάση του μεταφορικού ισοδύναμου

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου έως την 7η Δεκεμβρίου 2020. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο επιδοτεί τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά για την κάλυψη του μεταφορικού τους κόστους. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Παράταση προθεσμιών για τα δικαιολογητικά της επιστρεπτέας προκαταβολής

Παράταση προθεσμιών για τα δικαιολογητικά της επιστρεπτέας προκαταβολής

Με τις ΚΥΑ 285, 286 και 287 παρατάθηκε έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που αφορούσαν τον Α’ , Β’ και Γ΄Κύκλο αντιστοίχως της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Οι ως άνω ΚΥΑ τροποποίησαν αντιστοίχως τις ΚΥΑ 94/02.05.2020 (Α’ Κύκλος), 148/03.07.2020 (Β’ Κύκλος) και 233/10.10.2020 (Γ’ Κύκλος). Εκτός από την προθεσμία, τροποποιήθηκε και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών. Υπόχρεες σε υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών είναι μόνο οι επιχειρήσεις που έλαβαν την επιστρεπτέα προκαταβολή βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης. Όσες έλαβαν την ενίσχυση βάσει του κανόνα de minimis δεν υποχρεούνται σε υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό […]

ΚΑΔ που δικαιούνται μείωση ενοικίου κατά το μήνα Νοέμβριο

ΚΑΔ που δικαιούνται μείωση ενοικίου κατά το μήνα Νοέμβριο

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η Απόφαση Α.1251/2020 με την οποία προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που δικαιούνται μείωση ενοικίου κατά 40% για τον μήνα Νοέμβριο του 2020. Η μείωση είναι υποχρεωτική και την δικαιούνται: Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή. Οι επιχειρήσεις που είχαν στις 20 Μαρτίου 2020 κύριο ΚΑΔ έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα. Οι επιχειρήσεις που είχαν στην ΑΡΧΙΚΗ δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2018 ως «ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα» έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 […]

Νέο επίδομα σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους

Νέο επίδομα σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στη Βουλή θεσπίζεται νέο εφ’ άπαξ επίδομα στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που ανήκουν στους «πληττόμενους» ΚΑΔ. Το επίδομα αυτό είναι ακατάσχετο και ασυμψήφιστο με οποιαδήποτε χρέη. Το ύψος του επιδόματος θα καθορισθεί με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Η ίδια ΚΥΑ θα προσδιορίζει ακριβώς τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr

Σημαντικές ελαφρύνσεις στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Σημαντικές ελαφρύνσεις στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής εισφορών σε 24 δόσεις, καθώς και αναβίωση χαμένων ρυθμίσεων προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Οι πιο ενδιαφέρουσες για τις επιχειρήσεις διατάξεις είναι οι κάτωθι: Μειώνονται από 1ης Ιανουαρίου 2021 κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες οι εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ρυθμίζονται σε 24 δόσεις οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παραταθεί – λόγω COVID – έως την 30η Απριλίου 2021. Αναβιώνουν ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών που απωλέσθησαν στο διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου 2020. Υπολογίζονται οριστικά οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών για τα έτη 2017, 2018 και 2019 σύμφωνα με τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, χωρίς να ληφθεί υπόψη […]