Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος με επιπλέον φόρο έως 100 ευρώ.

Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος με επιπλέον φόρο έως 100 ευρώ.

Δεν θα επιβάλλονται εφ’ εξής πρόστιμα στα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος έως 100€. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 77 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 23 Μαρτίου, το πλήρες κείμενο του οποίου θα βρείτε εδώ. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες […]

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τον ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τον ΦΠΑ.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε για το ζήτημα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών τη μακροσκελή εγκύκλιο Ε.2019/2022, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Η ως άνω εγκύκλιος είναι εξαιρετικά χρήσιμη στους επιχειρηματίες που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή στα εμπορικά/εισαγωγικά/εξαγωγικά τμήματα των εν λόγω επιχειρήσεων. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να την μελετήσετε, και ιδίως το σκέλος Γ “Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ” και το σκέλος Δ “Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ”. Ιδίως εφιστούμε την προσοχή σας στη διατήρηση των αποδεικτικών ενδοκοινοτικής παράδοσης που τίθενται στο σκέλος Δ, ενότητες β & γ της ως άνω εγκυκλίου, τις οποίες παραθέτουμε αυτούσιες και εδώ: β. Άρθρο 45α του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 Στο κεφάλαιο VIII […]

Σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τα σκάφη αναψυχής

Σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τα σκάφη αναψυχής

Σε διαβούλευση έως τις 21 Ιανουαρίου τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής Μπορείτε να βρείτε το νομοσχέδιο και τις αιτιολογικές εκθέσεις στους κάτωθι συνδέσμους: Σχέδο Νόμου Ανάλυση Συνεπειών Μέρος Α Ανάλυση Συνεπειών Μέρος Β Ανάλυση Συνεπειών Μέρος Γ-Δ

Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Παρατάθηκε έως την 30η Ιουνίου 2022 η ισχύς των μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα είδη και υπηρεσίες. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, παρατάθηκε έως 30.06.2022: α) Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. β) Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στις μάσκες και τα γάντια, το σαπούνι και τα σχετικά παρασκευάσματα, τα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, τη μετουσιωμένη και την καθαρή αιθυλική αλκοόλη. γ) Η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και στην παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας εφόσον πραγματοποιείται από […]

Νέα παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των φορολογικών υποχρεώσεων του 1ου lockdown

Νέα παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των φορολογικών υποχρεώσεων του 1ου lockdown

Με απόφαση που εκδόθηκε την Δευτέρα 19 Απριλίου από το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνεται εκ νέου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 η προσθεσμία εξόφλησης των φορολογικών υποχρεώσεων που είχαν αρχικώς μετατεθεί για την 30η Απριλίου 2021. Πρόκειται για τις φορολογικές υποχρεώσεις των «κλειστών» και των «πληττόμενων» επιχειρήσεων της περιόδου του 1ου lockdown της Άνοιξης του 2020, δηλ. εκείνες που ήταν κανονικά πληρωτέες την 31η Μαρτίου, την 30η Απριλίου και την 31η Μαΐου 2020. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στους πληττόμενους από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Επανένταξη σε ρυθμίσεις ΔΟΥ που χάθηκαν το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020

Επανένταξη σε ρυθμίσεις ΔΟΥ που χάθηκαν το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020

Με το άρθρο 53 του νέου Ν. 4758/04-12-2020 επεκτάθηκε η δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής φόρων. Η διάταξη αφορά τις πληγείσες από τον COVID-19 επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα εκείνες των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις παρατάθηκαν με τις από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ και με τον Ν. 4690/2020, δηλαδή όσες ήταν στις λίστες με τους «κλειστούς» και «πληγέντες» ΚΑΔ της περασμένης Άνοιξης. Ήδη με το άρθρο 291 του Ν. 4738/27-10-2020 προβλεπόταν η αναβίωση ρυθμίσεων που απώλεσαν οι ως άνω επιχειρήσεις στο διάστημα Μάρτιος-Οκτώβριος 2020. Με τη νέα διάταξη αναβιώνουν οι ρυθμίσεις που χάθηκαν στο διάστημα από Μάρτιο έως Νοέμβριο του 2020. Η επανένταξη στη χαμένη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή […]

Παράταση προθεσμίας ΦΠΑ Νοεμβρίου

Παράταση προθεσμίας ΦΠΑ Νοεμβρίου

Με την υπ’ αριθμόν Α.1255 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2021 η προθεσμία καταβολής του ΦΠΑ που είναι πληρωτέος τον Νοέμβριο (από 01.11 έως 30.11.2020). Το μέτρο αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που: Είναι κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής. ΚΑΙ Είχαν στις 20 Μαρτίου 2020 κύριο ΚΑΔ έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα ή δήλωσαν στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2018 ως «ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα» έναν από τους ΚΑΔ του επόμενου πίνακα. Επιπλέον, όσες εκ των ώς άνω επιχειρήσεων έχουν ενεργές ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής φόρων, δύνανται να μην καταβάλλουν τη δόση του Νοεμβρίου, την οποία θα κληθούν να εξοφλήσουν έναν μήνα μετά […]

Νέες παρατάσεις και ρυθμίσεις φόρων – Αναβίωση χαμένων ρυθμίσεων

Νέες παρατάσεις και ρυθμίσεις φόρων – Αναβίωση χαμένων ρυθμίσεων

Παρατάσεις στην καταβολή φορολογικών οφειλών και νέες δυνατότητες για ευνοϊκές ρυθμίσεις, καθώς και για αναβίωση ρυθμίσεων που έχουν απωλεσθεί, παρέχει στους φορολογούμενους τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από πέντε συναρμόδιους Υπουργούς. Πιο συγκεκριμένα: Μη ρυθμισμένες οφειλές που είχαν αρχικώς παραταθεί στο πλαίσιο των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ δύνανται να υπαχθούν σε έως και 24μηνη ρύθμιση, με 1η δόση την 31η Μαΐου 2021. Δόσεις ρυθμισμένων οφειλών που είχαν αρχικώς παραταθεί στο πλαίσιο των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ παρατείνονται εκ νέου, και μετατίθενται για μετά από την τελευταία δόση της αρχικής ρύθμισης, και πάντως όχι νωρίτερα από την 30η Απριλίου 2021. Απωλεσθείσες στο διάστημα Μάρτιος – Οκτώβριος […]

Απόκτησε 4 Μήνες ΔΩΡΕΑΝ Λογιστική Υποστήριξη από τη RAPID!

Απόκτησε 4 Μήνες ΔΩΡΕΑΝ Λογιστική Υποστήριξη από τη RAPID!

Απόκτησε 4 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ Λογιστική Υποστήριξη από τη RAPID! 25 Χρόνια Πείρα 100% Επιτυχία Εγγυημένο Αποτέλεσμα Εσύ, θα αφήσεις την επιχείρησή σου να περιμένει; Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της RAPID θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας προσφέρουν: Πλήρης Κάλυψη Φορολογικών Υποχρεώσεων + Λογιστική βάσει Στρατηγικής και με γνώμονα την Ορθή Πληροφόρηση Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων Τήρηση βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας Περιοδικές & Ετήσιες Φορολογικές Δηλώσεις Φορολογία Φυσικών Προσώπων – Φορολογία Ακινήτων Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Εφαρμογή άρθρου 39β ΦΠΑ (πληρώνω όταν εισπράξω) Διεκπεραίωση Φορολογικών Υποθέσεων & Ελέγχων Μπορείς να αποκτήσεις όλες τις παραπάνω υπηρεσίες για 4 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ! Επικοινώνησε μαζί μας ΤΩΡΑ, Συμπληρώστε τη φόρμα πατώντας […]

Παράταση πληρωμής ΕΦΚΑ Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Παράταση πληρωμής ΕΦΚΑ Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Με την ΚΥΑ 21552 παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου. Αντί λοιπόν στις 30 Ιουνίου, οι εισφορές αυτές θα καταβληθούν – χωρίς προσαυξήσεις – σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση την 31η Οκτωβρίου 2020. Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται την παράταση είναι όσες έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ του συνημμένου πίνακα. Προκειμένου να μη χαθείτε μέσα στον κυκεώνα των νόμων, ΠΝΠ και υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τον COVID-19, η RAPID ετοίμασε και σας προσφέρει έναν πλήρη Οδηγό των Ευεργετημάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η […]