Επιδοτήσεις – Περίληψη ενεργών δράσεων.

Οι Δράσεις του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και του Αναπτυξιακού Νόμου σας δίνουν ΔΩΡΕΑΝ χρήματα για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της επιχείρησής σας.

Παράλληλα, οι δράσεις της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) σας βοηθούν να προσλάβετε νέο προσωπικό με επιδότηση που φθάνει ακόμη και στο 100% του συνολικού μισθολογικού κόστους (μισθός + εισφορές).

 • Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!
 • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Παραθέτουμε εδώ σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων ενεργών δράσεων:

(πατήστε πάνω στους Συνδέσμους για λεπτομέρειες):

 • Ν2301 – Αξιοποίηση Επαγγελματικής Εμπειρίας. 65% επιδότηση για ίδρυση νέας επιχείρησης σε ανέργους άνω των 45 ετών που είχαν στο παρελθόν επιχείρηση ή έχουν 5ετή επαγγελματική εμπειρία. Καλύπτει δαπάνες από 15.000€ έως 60.000€.
 • Ψ2301 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Έως 60% επιδότηση για αγορά software και hardware. Αφορά έργα προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.
 • Ψ2302 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Έως 50% επιδότηση για αγορά software και hardware. Καλύπτει έργα προϋπολογισμού από 50.000€ έως 650.000€.
 • Ψ2303 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής. Έως 60% επιδότηση για αγορά software και hardware τεχνολογίας αιχμής. Εντάσσονται έργα προϋπολογισμού από 200.000€ έως 1.200.000€.
 • Ε2201 – Έξυπνη Μεταποίηση. Έως 75% επιδότηση για έργα ψηφιακού εκσυγχρονισμού βιομηχανικών μονάδων, προϋπολογισμού από 250.000€ έως 6.000.000€.
 • L2301 – LEADER Χαλκιδικής. Έως 70% επιδότηση σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις του Νομού Χαλκιδικής στους εξής τομείς: Σκάφη, Καταλύματα, Εστίαση, Ψυχαγωγία, Γεωργικά προϊόντα.
 • L2302 – LEADER Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. 50% επιδότηση σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις του Δήμου Δέλτα στους εξής τομείς: Εστίαση, Λιανικό εμπόριο, Σκάφη, Αθλητισμός, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια, Εμπόριο αλιευσίμων, Υπηρεσίες.
 • Ε2301 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση. Έως 50% επιδότηση για κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Επενδυτικά σχέδια από 30.000€ έως 200.000€.
 • Ε2302 – Πράσινος Μετασχηματισμός. Έως 50% επιδότηση για κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Επενδυτικά σχέδια από 200.000€ έως 1.000.000€.
 • Ε2303 – Εξοικονομώ – Επιχειρώ. Έως 50% επιδότηση για έργα παραγωγής, αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας, προϋπολογισμού από 50.000€ έως 500.000€.
 • Ν2201 – Επιχειρηματική Πρωτοβουλία ΟΑΕΔ 18-29 ετών. 100% επιδότηση μεγίστου ύψους 14.800€ για ίδρυση νέας επιχείρησης από ανέργους νέους 18-29 ετών.
 • Ν2202 – Επιχειρηματική Πρωτοβουλία ΟΑΕΔ 30-45 ετών. 100% επιδότηση μεγίστου ύψους 14.800€ για ίδρυση νέας επιχείρησης από ανέργους ηλικίας 30-45 ετών στη Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα (προσωρινά κλειστό για υποβολές).
 • Ν2302 – Επιχειρηματική Πρωτοβουλία ΟΑΕΔ 20-44 ετών. Επιχορήγηση ανέργων ηλικίας 20 έως 44 ετών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. Ρομά) για ίδρυση νέας επιχείρησης.
 • Δ2301 – Επιδοτούμενα Δάνεια με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Μ2301 – Μεταφορικό Ισοδύναμο. Επιδότηση του μεταφορικού κόστους των νησιωτικών επιχειρήσεων.
 • Π2200 – Προεργασία νέων 18-29 ετών στην Αττική & Κεντρική Μακεδονία. 100% επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών για 7 μήνες.
 • Π2201 – Προεργασία νέων 18-30 ετών πανελλαδικώς. 100% επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας 18-30 ετών για 7 μήνες.
 • Π2302 – Επιδότηση για την πρόσληψη ανέργων 18-66 ετών. Έως 80% επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων για 15+5 μήνες.
 • Π2202 – Επιδότηση για την πρόσληψη ΑμεΑ. 75% επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ΑμεΑ και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για 24+8 μήνες.
 • Π2203 – Επιδότηση για την πρόσληψη ανέργων με εμπόδια επανένταξης. 75% επιδότηση επιχειρήσεων για 12+4 μήνες για την πρόσληψη ανέργων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας.
 • Π2204 – Επιδότηση για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων. Έως 80% επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων άνω των 45 ετών για 18+6 μήνες.
 • Π2001 – Επιδότηση για την πρόσληψη ανέργων 55-67 ετών. 75% επιδότηση ΝΠΔΔ και δημοτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για 12 μήνες
 • Π2301 – Επιδότηση για την πρόσληψη ανέργων άνω των 56 ετών. Επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων άνω των 56 ετών που ολοκλήρωσαν ήδη τη Δράση Π2001.
 • Π2102 – Προεργασία νέων 18-29 ετών (πληγέντες απολιγνιτοποίησης). 100% επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών για 7 μήνες σε περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση.
 • Π2101 – Γενική δράση για την απολιγνιτοποίηση. Έως 100% επιδότηση – για διάστημα που φθάνει έως και και τους 18 μήνες – για την πρόσληψη πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης.
 • ΦΚ2301 – Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών κατά 40% για τη μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
 • ΦΚ1801 – Φοροαπαλλαγές του άρθρου 71δ του ΚΦΕ. Επιδότηση με τη μορφή μείωσης φόρου για την πρόσληψη νέων έως 30 ετών (όχι απαραίτητα ανέργων), καθώς και για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων οποιασδήποτε ηλικίας.
 • Ε2304 – Ερευνώ – Καινοτομώ.
 • Α2201 – Επιδότηση Μεταποίησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας από τον Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Α2202 – Επιδότηση Τουρισμού από τον Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Α2203 – Επιδότηση Αγροδιατροφής από τον Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Α2204 – Επιχειρηματικότητα 360 από τον Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Γ2301 – Σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Έως 80% επιδότηση για επενδυτικά σχέδια έως 250.000€ στη γεωργία.
 • ΦΚ2201 – Φοροαπαλλαγές του άρθρου 22γ του ΚΦΕ. Επιδότηση με τη μορφή μείωσης φόρου για δαπάνες προβολής & διαφήμισης.
 • ΟΧ2201 – Κινούμαι ηλεκτρικά. Ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (αυτοκίνητο, δίκυκλο, ποδήλατο) και της αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης.
 • ΟΧ2301 – Πράσινα ταξί. Ενίσχυση 40% για την απόκτηση ηλεκτρικού ταξί. Bonus000€ για αντικατάσταση παλαιού ταξί.
 • ΦΠ2201 – Πρόσοψη. 100% επιδότηση Δήμου Αθηναίων για βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης κτιρίων.
 • ΦΠ2301 – Εξοικονομώ – Ανακαινίζω. Έως 90% επιδότηση σε φυσικά πρόσωπα έως 39 ετών για την ανακαίνιση της οικίας τους, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 • ΦΠ2302 – Εξοικονομώ κατ’ οίκον. Επιδότηση σε φυσικά πρόσωπα για την ανακαίνιση της οικίας τους.
 • ΦΠ2303 – Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα. Επιδότηση σε φυσικά πρόσωπα για την αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους ηλιακούς θερμοσίφωνες.
 • ΦΠ2203 – Φοροαπαλλαγές του άρθρου 39β του ΚΦΕ. 40% επιδότηση με τη μορφή μείωσης φόρου σε φυσικά πρόσωπα που αναβαθμίζουν ενεργειακά, λειτουργικά ή αισθητικά τα ακίνητά τους.
 • Δ2302 – Σπίτι μου. Χαμηλότοκα δάνεια σε νέους 25-39 ετών για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
 • Β2301 – Δημιουργική Ευρώπη.
 • Β2302 – EUIPO. 75% Επιδότηση για την κατοχύρωση σημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες για όποια Δράση σας ενδιαφέρει

Αναμένονται και νέες δράσεις!

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες:

 • Λογιστική, Μισθοδοσία, Tax Optimisation
 •  Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 •  Μηχανογράφηση
 • Financial Monitoring
 • Online Παρουσία (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση