Επιδότηση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Δυτικής Μακεδονίας!

Επιδότηση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Δυτικής Μακεδονίας!

Ενίσχυση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Δυτικής Μακεδονίας! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα!  Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία». Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 5.000€ έως 40.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου όρου […]

Επιδότηση έως 15.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Ηπείρου!

Επιδότηση έως 15.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Ηπείρου!

Ενίσχυση έως 15.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Ηπείρου! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα!  Ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Περιφέρεια Ηπείρου». Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 3.000€ έως 15.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Ηπείρου. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου […]

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Θεσσαλίας!

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Θεσσαλίας!

Ενίσχυση έως 50.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Θεσσαλίας! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα!  Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ». Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 5.000€ έως 50.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου όρου του προσωπικού. […]

Επιδότηση έως 15.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης!

Επιδότηση έως 15.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης!

Ενίσχυση έως 15.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα!  Ξεκινούν στις 4 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ ««Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη». Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 2.000€ έως 15.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι […]

Επιδότηση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Πελοποννήσου!

Επιδότηση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Πελοποννήσου!

Ενίσχυση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Πελοποννήσου! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα!  Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 5.000€ έως 40.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου όρου του προσωπικού. […]

Επιδότηση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Στερεάς Ελλάδας!

Επιδότηση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Στερεάς Ελλάδας!

Ενίσχυση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Στερεάς Ελλάδας! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα!  Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 4.000€ έως 40.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου […]

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Κεντρικής Μακεδονίας!

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Κεντρικής Μακεδονίας!

Ενίσχυση έως 50.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Κεντρικής Μακεδονίας! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα!  Παρατάθηκε έως τις 12 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία». Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 5.000€ έως 50.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν […]

Επιδότηση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Αττικής!

Επιδότηση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Αττικής!

Ενίσχυση έως 40.000 ευρώ σε κάθε μικρή επιχείρηση της Αττικής! Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένο αποτέλεσμα!  Ξεκινούν στις 12 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ ««Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική». Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 5.000€ έως 40.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής. Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης μέσα στο 2021, δηλαδή για την κάλυψη των αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών, όπως μισθοί, ενοίκια, λ/σμοί ΔΕΚΟ κλπ. Δεν είναι δάνειο. Είναι επιδότηση. Δεν απαιτείται διατήρηση του μέσου όρου […]

Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα επιδότησης εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Το πρόγραμμα βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό πληρώνοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζομένων για έξι (6) μήνες, ανεξαρτήτως του ύψους του μισθού που θα συμφωνηθεί. Αν προσλάβουν μακροχρόνια άνεργο, οι επιχειρήσεις επιδοτούνται επιπλέον με 200 ευρώ μηνιαίως. Η πρόσληψη μπορεί να αφορά πλήρη ή και μερική απασχόληση. Ο νεοπροσλαμβανόμενος πρέπει να ήταν άνεργος για έναν μήνα προ της πρόσληψης. Δεν επιτρέπεται η απόλυση του επιδοτούμενου νέου εργαζομένου, παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Οι νέοι επιδοτούμενοι εργαζόμενοι […]

Παράταση έως 31 Οκτωβρίου της Δράσης ΓΕΦΥΡΑ

Παράταση έως 31 Οκτωβρίου της Δράσης ΓΕΦΥΡΑ

Παρατάθηκε έως 31 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση ΓΕΦΥΡΑ. Η Δράση επιδοτεί έως και 90% τις δόσεις των στεγαστικών δανείων 1ης κατοικίας, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID για 100% εγγυημένη επιτυχία! Δεν πληρώνετε τίποτα στην RAPID! To κόστος υποβολής της αίτησης πληρώνεται από την τράπεζα. Εσείς θα συνεχίσετε να πληρώνετε τη δόση του στεγαστικού σας, ενώ μπορεί να την πληρώνει για εννέα μήνες η ΓΕΦΥΡΑ; Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της RAPID είναι στη διάθεσή σας! Επικοινωνήστε μαζί μας ΤΩΡΑ: Τηλ.: 211 4115217 Email: info@rapidsoft.gr