Δάνεια για όλες τις επιχειρήσεις με 80% εγγύηση του Δημοσίου

Δάνεια για όλες τις επιχειρήσεις με 80% εγγύηση του Δημοσίου

Εμπιστευθείτε την RAPID και για τη νέα δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και κλάδου με 80% εγγύηση του Δημοσίου. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το αμέσως προσεχές διάστημα, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Επικοινωνήστε εγκαίρως με την RAPID στο τηλ. 211 411 5217 και στο e-mail info@rapidsoft.gr, προκειμένου να είναι έτοιμη η αίτησή σας ΠΡΙΝ την έναρξη των αιτήσεων. Παρέχουμε δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας, και δωρεάν συμβουλευτική και ενημέρωση. Υποβάλλουμε την αίτησή σας στο ΠΣΚΕ με εξαιρετικά χαμηλό κόστος (50€). Κατόπιν, αναλαμβάνουμε την πλήρη τεκμηρίωση και προώθηση του αιτήματός σας στην επιλεγείσα Τράπεζα, καθώς και τη συγκέντρωση και υποβολή οικονομικών στοιχείων, με πολύ ανταγωνιστικές χρεώσεις […]

Παρατάθηκε έως τις 31 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Παρατάθηκε έως τις 31 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, παρατάθηκε εκ νέου έως τις 31 Μαΐου η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή φόρου (από 30 Απριλίου που έληγε βάσει νόμου και 15 Μαΐου που είχε αρχικά παραταθεί).  

Παρατάθηκαν οι προθεσμίες των φόρων και του Μαΐου

Παρατάθηκαν οι προθεσμίες των φόρων και του Μαΐου

Με τέσσερις νέες υπουργικές αποφάσεις που υπεγράφησαν σήμερα, συνεχίζεται η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται από τον COVID-19 με τα εξής μέτρα: Φορολογικές υποχρεώσεις (τρέχουσες και ρυθμισμένες) που λήγουν από 01.05 έως 29.05.2020 παρατείνονται έως και την 30.09.2020. Το ευεργέτημα αυτό δικαιούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ – ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα – έναν εκ των ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το ΥΠΟΙΚ ως «πληττόμενο» από τη διάδοση του κορωνοϊού. Όμοια παράταση δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν ακίνητα ως επαγγελματική στέγη των ως άνω επιχειρήσεων. Όμοια παράταση δικαιούνται και οι εργαζόμενοι των ως άνω επιχειρήσεων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

Στα 534 ευρώ η επιδότηση των εργαζομένων για τον μήνα Μάιο

Στα 534 ευρώ η επιδότηση των εργαζομένων για τον μήνα Μάιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 17778/346 που αφορά τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων κατά τον μήνα Μάιο και προβλέπει εν συντομία τα εξής: Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή κατά τον μήνα Μάιο παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η απαγόρευση λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι των εν λόγω επιχειρήσεων θα λάβουν αποζημίωση 534 ευρώ. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση από 18.05 έως και 31.05.2020. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα υπεύθυνη δήλωση, εκτός εάν επιθυμούν να μεταβάλουν τον ΙΒΑΝ ή τα στοιχεία της μίσθωσης της κατοικίας τους. Τυχόν τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται […]

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου

Με την υπ’ αριθμόν Δ.15/Δ’/οικ.16484/499 ΚΥΑ, οι εργοδότες που πλήττονται από τον COVID-19 (βάσει ΚΑΔ) δύνανται να αναβάλουν την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από απασχόληση προσωπικού κατά τον μήνα Απρίλιο, που είναι κανονικά πληρωτέες έως 31.05.2020, και να καταβάλουν το εν λόγω ποσό – χωρίς προσαυξήσεις – έως την 30η Νοεμβρίου 2020. Με την υπ’ αριθμόν Δ.15/Δ’/οικ.16486/500 ΚΥΑ, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ που πλήττονται από τον COVID-19 (βάσει ΚΑΔ) δύνανται να αναβάλουν την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών του Απριλίου, που είναι κανονικά πληρωτέες έως 31.05.2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών που επίσης είναι πληρωτέες έως 31.05.2020, και να […]

Συνεχίζονται στις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για άτοκα δάνεια από το ΤΕΠΙΧ

Συνεχίζονται στις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για άτοκα δάνεια από το ΤΕΠΙΧ

Στις 20 Μαΐου θα ανοίξει και πάλι η εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης – ependyseis.gr – που δέχεται αιτήσεις για χορήγηση πλήρως επιδοτούμενων δανείων στα πλάισια της Δράσης ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Υποπρόγραμμα 3. Το σύστημα βρίσκεται σε προσωρινή φραγή λόγω του υπερβολικού αριθμού αιτήσεων που υπερκαλύπτουν το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό, και έως ότου γίνει η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η επιδότηση των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή

Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η επιδότηση των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή

Με το 10ο άρθρο της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1η Μαΐου συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις που πλήττονται από τον COVID-19. Πιο συγκεκριμένα: Στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή κατά τον μήνα Μάιο παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η απαγόρευση λειτουργίας. Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν ήδη θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως […]

Παρέχεται τελικά έκπτωση 25% και σε όσους πλήρωσαν τις φορολογικές υποχρεώσεις του Μαρτίου πριν τις 30 Μαρτίου

Παρέχεται τελικά έκπτωση 25% και σε όσους πλήρωσαν τις φορολογικές υποχρεώσεις του Μαρτίου πριν τις 30 Μαρτίου

Με την ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 θεσπίστηκε έκπτωση 25% για όσους καταβάλλουν εμπρόθεσμα τους φόρους που ήταν πληρωτέοι στο διάστημα από 30 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020 (πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων). Το ευεργέτημα αυτό εξαιρούσε όσους – συνεπείς φορολογούμενους – είχαν ήδη καταβάλει πριν τις 30 Μαρτίου τους φόρους που ήταν πληρωτέοι στο τέλος Μαρτίου. Τώρα με το δεύτερο άρθρο της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1η Μαΐου, χορηγείται πλέον η έκτπωση του 25% και για φόρους που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου έως και τις 29 Μαρτίου 2020. Δεδομένου ότι η έκπτωση αφορά οφειλές που έχουν ήδη εξοφληθεί ολοσχερώς, η έκπτωση θα δοθεί μέσω συμψηφισμού με άλλες βεβαιωμένες οφειλές […]

Παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Με το 7ο άρθρο της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1η Μαΐου παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή φόρου (από 30 Απριλίου που έληγε βάσει νόμου). Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει περαιτέρω με απόφασή του την ως άνω χρονική περίοδο.  

Δωρεάν Λογιστικές Υπηρεσίες από την RAPID στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Δωρεάν Λογιστικές Υπηρεσίες από την RAPID στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Αναλαμβάνουμε τη λογιστική σας υποστήριξη με τους 4 πρώτους μήνες ΔΩΡΕΑΝ και με την τιμή που πληρώνετε στον σημερινό σας λογιστή ή με την τιμή του δικού μας τιμοκαταλόγου – όποια είναι χαμηλότερη.