Παράταση έως 30 Αυγούστου της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων έτους 2021

Παράταση έως 30 Αυγούστου της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων έτους 2021

Παρατάθηκε έως 30 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έτους 2021 για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έως 31 Αυγούστου πρέπει όμως να καταβληθεί και η 1η και η 2η δόση του φόρου εισοδήματος. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες: Λογιστική […]

Νέα Δράση “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών” απο το Ταμείο Ανάκαμψης

Νέα Δράση “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών” απο το Ταμείο Ανάκαμψης

Έργα πληροφορικής ύψους έως 2.000.000 € επιδοτεί (σε ποσοστό έως 70%) η νέα δράση “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών” του Ταμείου Ανάκαμψης. Απευθύνεται σε εταιρείες που θα αναπτύξουν λογισμικό για πώληση στο ευρύ κοινό (επιχειρήσεις και ιδιώτες). Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217. ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες: (Θα) λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες και με μία εκ των κάτωθι νομικών μορφών: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, […]

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα εργαζομένων σε συνθήκες ανωτέρας βίας

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα εργαζομένων σε συνθήκες ανωτέρας βίας

Με αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η παροχή μέσων ατομικής προστασίας όπου χρειάζεται, η μέριμνα ιδίως για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, η απαγόρευση χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων σε καιρικές συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους. Υπενθυμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία […]

Ψηφιακά εργαλεία: 90% επιδότηση για αγορά ή ενοικίαση λογισμικού (software).

Ψηφιακά εργαλεία: 90% επιδότηση για αγορά ή ενοικίαση λογισμικού (software).

90% επιδότηση για αγορά ή ενοικίαση λογισμικού (software) δίνει η νέα δράση “Ψηφιακά εργαλεία” του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID μόνο με 50€! Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα αίτημα και στη Δράση “Ψηφιακές Συναλλαγές”. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. και στο τηλ. 211 411 5217. ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Οκτωβρίου 2022. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκτός από τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και τα πρατήρια καυσίμων), οι οποίες: Ιδρύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2022. Απασχόλησαν το 2021 προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας (έστω και 0,01 […]

Ψηφιακές συναλλαγές: Επιδότηση για αντικατάσταση ή αναβάθμιση ΦΗΜ, καθώς και για λήψη υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Ψηφιακές συναλλαγές: Επιδότηση για αντικατάσταση ή αναβάθμιση ΦΗΜ, καθώς και για λήψη υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

100% επιδότηση για αντικατάσταση ή αναβάθμιση ΦΗΜ, καθώς και για λήψη υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης δίνει η νέα δράση “Ψηφιακές συναλλαγές” του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@rapidsoft.gr. ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκτός από τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και τα πρατήρια καυσίμων), οι οποίες: Ιδρύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2022. Λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες και με μία εκ των κάτωθι νομικών μορφών: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση.  Επιλέξιμες […]

Τέταρτος κύκλος αιτήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων.

Τέταρτος κύκλος αιτήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων.

Τέταρτος κύκλος αιτήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων άνω των 30 ετών προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ. Η Δράση αφορά τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. και στο τηλ. 211 411 5217. ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας. Υποβολή αιτήσεων έως 29 Αυγούστου 2022. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Η Δράση βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό πλήρους απασχόλησης καλύπτοντας ένα μέρος του μισθολογικού κόστους (μισθού & ασφαλιστικών εισφορών & δώρων) των νέων εργαζομένων για 12 μήνες. Η μηνιαία επιδότηση διαμορφώνεται ανά […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 25η Ιουλίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 25η Ιουλίου.

Παρατάθηκε έως την 25η Ιουλίου η ισχύς της ΚΥΑ 38083/2022 με τα μέτρα ανάσχεσης της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν […]

Επεκτάθηκε και στον Ιούνιο η επιδότηση Power Pass.

Επεκτάθηκε και στον Ιούνιο η επιδότηση Power Pass.

Επεκτάθηκε και στον Ιούνιο η επιδότηση “Power Pass” των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Με αυτόματη διαδικασία θα επανυπολογιστεί για τους δικαιούχους το σύνολο της ενίσχυσης για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2022, και το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ενίσχυση για τους μήνες Δεκέμβριο 2021 έως Μάιο 2022 έχει ήδη εκκαθαριστεί για την πλειονότητα των δικαιούχων και θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους την Παρασκευή 15 Ιουλίου. Υπενθυμίζουμε ότι η επιδότηση αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4936/2022, τον οποίο θα βρείτε εδώ, ενώ τη διαδικασία […]

Τουρισμός για όλους 2022 – Α’ Κύκλος.

Τουρισμός για όλους 2022 – Α’ Κύκλος.

150€ σε κάθε δικαιούχο δίνει η νέα Δράση “Τουρισμός για όλους 2022“. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@rapidsoft.gr. και στο τηλ. 211 411 5217. Δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που εμπίπτουν στα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια (με βάση τα εισοδήματα του έτους 2020): Άγαμοι Έγγαμοι ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 16.000 28.000 ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 17.500 29.500 ΜΕ 2ΤΕΚΝΑ 19.000 31.000 ΜΕ 3ΤΕΚΝΑ 21.000 33.000 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 26.000 38.000   Δεν μπορούν να συμμετάσχουν: Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 και 2022-2023, και Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος «Evia-Samos Pass» ή συναφούς παροχής.   Την Προκήρυξη της […]

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4.

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2022 η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) για κάθε μεταβολή αποδοχών που προκύπτει από την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική στις 29 Ιουνίου 2022. Το σχετικό δελτίο τύπου θα βρείτε εδώ. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι […]