Τέταρτος κύκλος αιτήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων.

Τέταρτος κύκλος αιτήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων.

Τέταρτος κύκλος αιτήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων άνω των 30 ετών προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ. Η Δράση αφορά τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. και στο τηλ. 211 411 5217. ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας. Υποβολή αιτήσεων έως 29 Αυγούστου 2022. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Η Δράση βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό πλήρους απασχόλησης καλύπτοντας ένα μέρος του μισθολογικού κόστους (μισθού & ασφαλιστικών εισφορών & δώρων) των νέων εργαζομένων για 12 μήνες. Η μηνιαία επιδότηση διαμορφώνεται ανά […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 25η Ιουλίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 25η Ιουλίου.

Παρατάθηκε έως την 25η Ιουλίου η ισχύς της ΚΥΑ 38083/2022 με τα μέτρα ανάσχεσης της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν […]

Επεκτάθηκε και στον Ιούνιο η επιδότηση Power Pass.

Επεκτάθηκε και στον Ιούνιο η επιδότηση Power Pass.

Επεκτάθηκε και στον Ιούνιο η επιδότηση “Power Pass” των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Με αυτόματη διαδικασία θα επανυπολογιστεί για τους δικαιούχους το σύνολο της ενίσχυσης για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2022, και το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ενίσχυση για τους μήνες Δεκέμβριο 2021 έως Μάιο 2022 έχει ήδη εκκαθαριστεί για την πλειονότητα των δικαιούχων και θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους την Παρασκευή 15 Ιουλίου. Υπενθυμίζουμε ότι η επιδότηση αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4936/2022, τον οποίο θα βρείτε εδώ, ενώ τη διαδικασία […]

Τουρισμός για όλους 2022 – Α’ Κύκλος.

Τουρισμός για όλους 2022 – Α’ Κύκλος.

150€ σε κάθε δικαιούχο δίνει η νέα Δράση “Τουρισμός για όλους 2022“. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@rapidsoft.gr. και στο τηλ. 211 411 5217. Δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που εμπίπτουν στα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια (με βάση τα εισοδήματα του έτους 2020): Άγαμοι Έγγαμοι ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 16.000 28.000 ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 17.500 29.500 ΜΕ 2ΤΕΚΝΑ 19.000 31.000 ΜΕ 3ΤΕΚΝΑ 21.000 33.000 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 26.000 38.000   Δεν μπορούν να συμμετάσχουν: Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 και 2022-2023, και Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος «Evia-Samos Pass» ή συναφούς παροχής.   Την Προκήρυξη της […]

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4.

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2022 η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) για κάθε μεταβολή αποδοχών που προκύπτει από την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική στις 29 Ιουνίου 2022. Το σχετικό δελτίο τύπου θα βρείτε εδώ. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι […]

Παράταση για τα αθλητικά σωματεία.

Παράταση για τα αθλητικά σωματεία.

Με τροπολογία, την οποία θα βρείτε εδώ, και η οποία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που ήδη συζητείται στη Βουλή, επιτρέπεται στα αθλητικά σωματεία να συμμετέχουν έως 31 Ιουλίου 2023 σε αθλητικές διοργανώσεις χωρίς να έχουν εγγραφεί στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο. Υπενθυμίζεται ότι – με την σήμερα ισχύουσα νομοθεσία*- τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να λάβουν ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφούν σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων έως την 31 Ιουλίου 2022, άλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. * Σύνδεσμοι νομοθεσίας: Ν.4726/2020 Ν.4714/2020 Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση […]

Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι επιχειρήσεων.

Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι επιχειρήσεων.

Με νέα απόφασή του, την οποία θα βρείτε εδώ, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθορίζει τις επιτρεπτές και μη επιτρεπτές επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους, τον βαθμό διαφοροποίησης εκάστης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, τα επιτρεπτά και μη επιτρεπτά σημεία της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, τη χρήση συμβόλων, αριθμών και σημείων στίξης και άλλα σχετικά ζητήματα που αφορούν τις επωνυμίες των επιχειρήσεων. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και […]

Αλλαγές στον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA.

Αλλαγές στον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA.

Σημαντικές αλλαγές στον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA επήλθαν με την υπ’ αριθμόν Α.1090/05-07-2022 Απόφαση της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ. myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στην οποία διαβιβάζουν ψηφιακά οι επιχειρήσεις τα εκδιδόμενα από αυτές παραστατικά (αποδείξεις και τιμολόγια), και έτσι η ΑΑΔΕ θα τηρεί πλέον σε πραγματικό χρόνο στη δική της πλατφόρμα πλήρη ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις. Στην ωρίμανσή της η πλατφόρμα myDATA αναμένεται να είναι τόσο πλήρης και ολοκληρωμένη, ώστε να προ-συμπληρώνεται αυτόματα η πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων, και ιδίως οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3). […]

Επιστρεπτέα Προκαταβολή και φορολογική ενημερότητα.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή και φορολογική ενημερότητα.

Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν συμψηφίζονται με επιστροφές φόρων και δεν εμποδίζουν τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Αυτά αναφέρονται σε δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ το οποίο θα βρείτε εδώ, σύμφωνα με το οποίο θα εκδοθεί απόφαση της ΑΑΔΕ με την οποία: Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις χρηματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου. Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν εμποδίζουν τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας. Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν αναγράφονται στη βεβαίωση οφειλής, παρά μόνον αν ζητηθεί αυτό από τον οφειλέτη. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν […]

Παράταση δράσης ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Παράταση δράσης ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Παρατάθηκε έως τις 8 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση “ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ” που επιδοτεί την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες χαμηλότερης κατανάλωσης. Τη διαδικασία χορήγησης ρυθμίζει η Απόφαση 61929/2022 του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Η παράταση δόθηκε με την Απόφαση 69050/2022 του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Η επιδότηση αφορά κατοικίες (όχι επαγγελματικούς χώρους). Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως εισοδήματος. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση ανά κατοικία. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά από μία έως τρεις νέες συσκευές. Επιλέξιμες συσκευές είναι μόνο κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες. Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό […]