Έλεγχος διατήρησης προσωπικού για τα άτοκα δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Έλεγχος διατήρησης προσωπικού για τα άτοκα δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Υπενθυμίζεται στις επιχειρήσεις που έλαβαν άτοκο δάνειο από τον μηχανισμό ΤΕΠΙΧ ΙΙ ότι στις 31 Ιανουαρίου 2022 η ΕΑΤ θα πραγματοποιήσει έλεγχο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το αν οι δανειολήπτες απασχολούν τον ίδιο (τουλάχιστον) αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19η Μαρτίου 2020. Όποιος δανειολήπτης βρεθεί να απασχολεί την 31η Ιανουαρίου 2022 λιγότερους εργαζομένους απ’ ότι την 19η Μαρτίου 2020, θα απωλέσει από 1ης Φεβρουαρίου την επιδότηση επιτοκίου και θα κληθεί να καταβάλλει τόκο για το δάνειό του. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.   Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο […]

Κανόνες χορήγησης αναρρωτικής άδειας και πιστοποιητικού νόσησης

Κανόνες χορήγησης αναρρωτικής άδειας και πιστοποιητικού νόσησης

Απλουστεύονται οι κανόνες χορήγησης πιστοποιητικού νόσησης και αναρρωτικής άδειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη νέα ΚΥΑ 361/04.01.2022. Και εδώ μπορείτε να διαβάσετε την κωδικοποιημένη ΚΥΑ 81558/29.12.2021 για όλα τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19 που ισχύουν έως τις 17 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται: α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR εντός 14 ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ως προς την αναρρωτική άδεια, η νέα ΚΥΑ προβλέπει ότι για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την […]

Παράταση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως τον Μάρτιο

Παράταση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως τον Μάρτιο

Με την ΚΥΑ 108743/30.12.2021 παρατάθηκε έως την 31η Μαρτίου 2022 ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης που καλείται ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την Απόφαση 108743/30.12.2021. Και εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ 23103/13.06.2020 που καθορίζει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ενημερωμένη μετά τις αλλαγές που επέφερε η ΚΥΑ 108743/30.12.2021. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν όσες επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως ΚΑΔ – παρουσίασαν μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% την περίοδο Απρίλιος 2020 – Μάρτιος 2021 σε σχέση με την περίοδο Απρίλιος 2019 – Μάρτιος 2020. Επίσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιχειρήσεις που δεν εμφάνισαν κύκλο εργασιών το 2019 ή έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η Απριλίου 2019. Οι ως άνω […]

Αποζημίωση καλλιτεχνών

Αποζημίωση καλλιτεχνών

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 109435/30.12.2021 η οποία καθορίζει τους καλλιτέχνες που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική Απόφαση. Δικαιούχοι είναι οι καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έως και την 10η Ιανουαρίου 2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στις ειδικότητες του κάτωθι πίνακα. 275  ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΜΟΝΩΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 2750  ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΩΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 275000  ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΩΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 275014  ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΕΣ 275021  ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ 314107  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 314108  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ 314109  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 314113 […]

Νέα εισφορά στις πλαστικές συσκευασίες

Νέα εισφορά στις πλαστικές συσκευασίες

Από 1ης Ιανουαρίου επιβάλλεται περιβαλλοντική εισφορά 0,04€ προ ΦΠΑ (0,05€ με τον ΦΠΑ) σε κάθε τεμάχιο πλαστικής συσκευασίας που συνοδεύει τρόφιμα και ποτά που πωλούνται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και λιανικού εμπορίου. Με δύο εγκυκλίους που εκδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες του 2021 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επιβολής της εισφοράς και αναγραφής αυτής στις εκδιδόμενες αποδείξεις και τιμολόγια. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις δύο εγκυκλίους στους κάτωθι συνδέσμους: E.2236 / 2021 E.2239 / 2021 Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο πλαστικής συσκευασίας. Για παράδειγμα, το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν. Η εισφορά εισπράτεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις μαζί με την αξία […]

Αύξηση κατώτατου μισθού

Αύξηση κατώτατου μισθού

Με την Υπουργική Απόφαση 107675/27-12-2021 αυξήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2022 ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους στα 663 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες στα 29,62 ευρώ. Οι εργοδότες που επηρεάζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου οφείλουν να προβούν στις κάτωθι ενέργειες: Εντός 15 ημερών να υποβάλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε4, συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής. Εντός μηνός να συντάξουν και να παραδώσουν στους εργαζομένους έγγραφο με το οποίο θα τους γνωστοποιούν τις νέες αποδοχές τους (εκτός αν η σύμβαση εργασίας ή το έντυπο γνωστοποίησης των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας παραπέμπει στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τις αποδοχές […]

Ποιοι τίθενται σε αναστολή τον Ιανουάριο

Ποιοι τίθενται σε αναστολή τον Ιανουάριο

Ορίστηκαν οι επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) που δικαιούνται να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιανουάριο. Οι επιχειρήσεις που έχουν την 30η Δεκεμβρίου 2021 κύριο ΚΑΔ ή δήλωσαν στο έντυπο Ε3 του 2020 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που προσλήφθηκαν έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021. Επιπρόσθετα, οι ως άνω επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τους εργαζομένους τους που δεν έχουν τεθεί σε αναστολή. ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 56.10.11.03  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική 56.10.11.06  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – […]

Πρώτο Ένσημο

Πρώτο Ένσημο

Ξεκινά από 1η Ιανουαρίου 2021 η Δράση “Πρώτο Ένσημο”, η οποία επιδοτεί με 1.200 ευρώ επιχειρήσεις που θα προσλάβουν νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών που δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας. Η επιδότηση μπορεί να διαρκέσει από έναν έως έξι μήνες. Στους ωφελούμενους μπορούν να ενταχθούν και νέοι που είχαν στο παρελθόν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία, δηλωμένη με το σχετικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αλλά όχι όσοι πραγματοποιούν τη δεδομένη χρονική στιγμή πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση. Η Δράση θα αντλήσει θέσεις από το πάγιο πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, το οποίο επεκτάθηκε ήδη με επιπλέον 50.000 θέσεις εργασίας με το άρθρο 197 του ν. […]

Αναστολές Ιανουαρίου και άλλα μέτρα στήριξης

Αναστολές Ιανουαρίου και άλλα μέτρα στήριξης

Εφαρμόζεται εκ νέου τον Ιανουάριο το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και η αποζημίωση με 534 ευρώ των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή. Το μέτρο αφορά εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τα νέα μέτρα, και δη μπαρ, εστιατόρια με μουσική, κέντρα διασκέδασης κλπ. Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας θα προαναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουαρίου έως 10 Ιανουαρίου 2022. Θα απαγορεύονται οι απολύσεις  για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί. Παράλληλα, θεσμοθετούνται τα εξής μέτρα: Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο 2022 μετά από υποβολή μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες που έχουν […]

Παράταση πληρωμής εισφορών ΕΦΚΑ

Παράταση πληρωμής εισφορών ΕΦΚΑ

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ μηνός Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Η παράταση αυτή αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Για την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 μετατέθηκε και η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης Δεκεμβρίου 2021 για όσους έχουν οφειλές από εκκαθάριση εισφορών έτους 2020. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράταση αυτή δεν αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών (αυτές δηλαδή που προκύπτουν από την ΑΠΔ Νοεμβρίου). Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.