Ανώτατο όριο αύξησης 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Ανώτατο όριο αύξησης 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή με την οποία θεσπίζεται ανώτατο όριο 3% στις αναπροσαρμογές μισθωμάτων που έλαβαν ή θα λάβουν χώρα εντός του 2022. Η διάταξη καλύπτει τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων του ΠΔ 34/1995 και του άρθρου 13 του Ν.4242/2014. Εξαιρούνται οι μισθώσεις όπου εκμισθωτής είναι: (α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, ή (β) Εταιρεία της οποίας η πλειοψηφία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ή γ) Επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου που διαθέτει κατ’ ελάχιστο συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 2 Μαΐου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 2 Μαΐου.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 22206/2022 με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έως τη Δευτέρα 2 Μαΐου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρούμενων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές […]

Έως 30 Ιουνίου η υποβολή των δικαιολογητικών για τον β’ κύκλο της Επιδότησης Τόκων

Έως 30 Ιουνίου η υποβολή των δικαιολογητικών για τον β’ κύκλο της Επιδότησης Τόκων

Υπενθυμίζουμε στις επιχειρήσεις που έλαβαν επιδότηση από τη Δράση “Β’ κύκλος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων” ότι στις 30 Ιουνίου 2022 λήγει η προθεσμία προσκόμισης στις οικείες τράπεζες (α) του εντύπου Ε3 χρήσης 2020, και (β) των πιστοποιητικών (ΓΕΜΗ ή Πρωτοδικείου). Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε εδώ την υπ’ αριθμόν 141127/23-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 18 Απριλίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 18 Απριλίου.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 20354/2022 με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έως τη Δευτέρα 18 Απριλίου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρούμενων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές […]

Έως την Τετάρτη 6 Απριλίου η πρώτη δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Έως την Τετάρτη 6 Απριλίου η πρώτη δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 1368/04.04.2022, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της διεύθυνσης https://supplies.businessportal.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr), και συγκεκριμένα από τον σύνδεσμο «Δήλωση Αποθεμάτων». Οι υπόχρεοι οφείλουν να δηλώσουν για πρώτη φορά τα αποθέματά τους έως και την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, για τους επόμενους τρεις μήνες. Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων αφορά αποκλειστικά στα εξής είδη: α) Πρώτες ύλες λιπασμάτων και ειδικότερα: αα) νιτρικό κάλιο αβ) τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο (βόρακας) αγ) φωσφορική ουρία αδ) […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου.

Παρατάθηκε η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης και εμβολιασμού για τον COVID-19. Με την ΚΥΑ 18959/01.04.2022 αυξήθηκε σε έξι μήνες (από τρεις) η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης και σε εννέα μηνες (από επτά) η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Η ως άνω ΚΥΑ ορίζει γενικότερα τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρούμενων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) […]

Επιδότηση ΑΝΑΣΑ ΙΙ έως 7.000€ στις μικρές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας

Επιδότηση ΑΝΑΣΑ ΙΙ έως 7.000€ στις μικρές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ, η νέα Επιδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID ΜΟΝΟ με 100€! ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας και υπολογισμός δυνητικού ποσού επιδότησης. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217. Η Δράση δίνει επιδότηση (όχι δάνειο!) από 2.000€ έως 7.000€ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που Ιδρύθηκαν μέσα στο 2020, ή Ιδρύθηκαν πριν το 2020 και παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 (η σύγκριση γίνεται αναλογικά ανά τρίμηνο λειτουργίας). Δεν απαιτείται διατήρηση του […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 4 Απριλίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως τη Δευτέρα 4 Απριλίου.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 17567/2022 με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έως τη Δευτέρα 4 Απριλίου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρούμενων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές […]

Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος με επιπλέον φόρο έως 100 ευρώ.

Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος με επιπλέον φόρο έως 100 ευρώ.

Δεν θα επιβάλλονται εφ’ εξής πρόστιμα στα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος έως 100€. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 77 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 23 Μαρτίου, το πλήρες κείμενο του οποίου θα βρείτε εδώ. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες […]

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τον ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τον ΦΠΑ.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε για το ζήτημα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών τη μακροσκελή εγκύκλιο Ε.2019/2022, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Η ως άνω εγκύκλιος είναι εξαιρετικά χρήσιμη στους επιχειρηματίες που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή στα εμπορικά/εισαγωγικά/εξαγωγικά τμήματα των εν λόγω επιχειρήσεων. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να την μελετήσετε, και ιδίως το σκέλος Γ “Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ” και το σκέλος Δ “Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ”. Ιδίως εφιστούμε την προσοχή σας στη διατήρηση των αποδεικτικών ενδοκοινοτικής παράδοσης που τίθενται στο σκέλος Δ, ενότητες β & γ της ως άνω εγκυκλίου, τις οποίες παραθέτουμε αυτούσιες και εδώ: β. Άρθρο 45α του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 Στο κεφάλαιο VIII […]