Ερευνώ – Καινοτομώ.

Ερευνώ – Καινοτομώ.

Ερευνώ – Καινοτομώ ονομάζεται η νέα Δράση του ΕΣΠΑ που επιδοτεί (α) επιχειρήσεις, και (β) ερευνητικούς οργανισμούς για έργα έρευνας και καινοτομίας. Κάντε την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Αφορά επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει μία ετήσια διαχειριστική χρήση. Την Προδημοσίευση της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Επιλέξιμες Δαπάνες: Αμοιβές προσωπικού. Απόσβεση οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Απόσβεση για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Έρευνα επί συμβάσει. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές. Γενικά […]

Εξοικονομώ – Αλλάζω Συσκευή. Έως 50% επιδότηση για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εξοικονομώ – Αλλάζω Συσκευή. Έως 50% επιδότηση για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα Δράση “Εξοικονομώ – Αλλάζω Συσκευή”. Η Δράση επιδοτεί την αγορά νέου επαγγελματικού εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό 20.000€ και με ένταση ενίσχυσης 50%. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό 25.000€ και με ένταση ενίσχυσης 40%. Κάντε την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων έως 15 Μαΐου 2024. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης  Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται: Αγοράς νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας. Αγορά […]

ΕΣΠΑ Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΕΣΠΑ Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Επενδυτικά σχέδια από 20.000€ έως 40.000.000€ επιδοτούν σε ποσοστό έως 75% οι έξι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ). Ως περιοχές ΔΑΜ ορίζονται: Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Ο Δήμος Μεγαλόπολης Ο Δήμος Τρίπολης Ο Δήμος Γορτυνίας Ο Δήμος Οιχαλίας Κάντε την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Υποβολή αιτήσεων έως 10 Μαΐου 2024 για τις δύο πρώτες δράσεις και έως 15 Μαΐου 2024 για τις δράσεις #3 έως #6. Μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Επιδοτούνται σχεδόν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας στις δύο πρώτες δράσεις. Στις δράσεις #3 έως […]

Εξοικονομώ – Επιχειρώ. Έως 65% επιδότηση για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εξοικονομώ – Επιχειρώ. Έως 65% επιδότηση για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ξεκίνησε νέα επιδότηση έως 65% για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Η Δράση αφορά έργα έως 500.000€, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ονομάζεται “Εξοικονομώ – Επιχειρώ”. Κάντε την αίτησή σας με την RAPID! Υποβολή αιτήσεων έως 15 Μαΐου 2024. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους (μόνο για τις τουριστικές επιχειρήσεις τέθηκε ο περιορισμός να μην υπερβαίνουν σε δυναμικότητα τις 200 κλίνες). Αφορά επιχειρήσεις που συστάθηκαν έως και την 31.12.2020 Επιδοτούνται οι κλάδοι του τουρισμού, του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης και της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται: […]

Νέα προθεσμία έως 22 Μαρτίου – Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων – επιδότηση από το ΕΣΠΑ έως 60%.

Νέα προθεσμία έως 22 Μαρτίου – Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων – επιδότηση από το ΕΣΠΑ έως 60%.

Η 22α Μαρτίου είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις των νέων επιχειρήσεων για επιδότηση επενδύσεων έως 400.000€. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν να υποβάλλονται στις 18 Δεκεμβρίου 2023. Το ποσοστό ενίσχυσης φθάνει έως και στο 60%. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση: ✓ Επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ίδρυσης. ✓Επιχειρήσεις που έχουν ήδη ιδρυθεί, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες λειτουργίας. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δύο πιο κάτω Δράσεις οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων, π.χ. franchise. Επιπρόσθετα, […]

Αιτήσεις για μείωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης.

Αιτήσεις για μείωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης.

Έως 22 Φεβρουαρίου μπορούν οι ιδιοκτήτες κατοικιών να υποβάλουν αίτηση για μείωση του ΕΝΦΙΑ αν έχουν πρώτα ασφαλίσει το ακίνητό τους έναντι φυσικών καταστροφών. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται από το άρθρο 44 του ν.5045/2023, τον οποίο θα βρείτε εδώ, και εξειδικεύθηκε με την Απόφαση A.1014/2024 της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρείτε εδώ. Η μείωση χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί κατοικίας, δηλαδή επί ακινήτων που περιλαμβάνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), στον Πίνακα 1, στη στήλη 15 «Κτίσμα- Είδος δικαιώματος», με κωδικούς 1 έως 13. Κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα, μαζί με τα παρακολουθήματά του, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στον Πίνακα 1, στη στήλη […]

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιδότηση (έως 100%) του ΟΑΕΔ για πρόσληψη εργαζομένων από 25 έως 45 ετών. Μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις πλην όσων αναφέρονται πιο κάτω στην ενότητα “προϋποθέσεις και εξαιρέσεις”. Η Προκήρυξη εκδόθηκε σήμερα 22 Ιανουαρίου και θα την βρείτε εδώ. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης  Η αμοιβή της RAPID για την υποβολή της αίτησης ανέρχεται σε 150€. Για την υποστήριξη της Δράσης (αιτήματα πιστοποίησης-εκταμίευσης) η μηνιαία αμοιβή μας θα είναι 50€ ανά εργαζόμενο. Εννέα δράσεις της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) είναι ενεργές σήμερα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σχετική μας […]

Επιδότηση για πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Επιδότηση για πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών.

Έως 100% επιδότηση για πρόσληψη εργαζομένων από 25 έως 45 ετών παρέχει η Δράση του ΟΑΕΔ που ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης  Η αμοιβή της RAPID για την υποβολή της αίτησης ανέρχεται σε 150€. Για την υποστήριξη της Δράσης (αιτήματα πιστοποίησης-εκταμίευσης) η μηνιαία αμοιβή μας θα είναι 50€ ανά εργαζόμενο.  Εννέα δράσεις της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) είναι ενεργές σήμερα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σχετική μας ανάρτηση. Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό […]

Πρόστιμα μη διαβίβασης.

Πρόστιμα μη διαβίβασης.

Από την ώρα που η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ μπήκε στη ζωή μας, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ ένα-ένα παραστατικό εσόδων & εξόδων που εκδίδουν ή λαμβάνουν αντιστοίχως. Μία περίληψη ως προς το τι ακριβώς υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ οι επιχειρήσεις μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική μας ανάρτηση: Σύνοψη υποχρεώσεων myDATA Επίσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών που ετοίμασε η RAPID: Οδηγός Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών Πρόστιμα μη διαβίβασης από ΦΗΜ Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΦΗΜ για την έκδοση των παραστατικών τους (βλ. Οδηγό), εκτός από τη γενική υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA, έχουν επιπλέον την υποχρέωση να διαβιβάζουν […]

Σύνοψη και περίληψη υποχρεώσεων myDATA.

Σύνοψη και περίληψη υποχρεώσεων myDATA.

Πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) είναι η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προσβάσιμη από τον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των συναλλαγών εσόδων & εξόδων των επιχειρήσεων που τηρούν λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Το 2024 φαίνεται πως θα είναι το έτος κατά το οποίο θα δοκιμαστεί το σύνολο των λειτουργιών της πλατφόρμας. Στόχος είναι να προ-συμπληρώνεται αυτόματα η πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων, και ιδίως οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3 κλπ.). Εξάλλου, το 2024 προστίθενται δύο νέες υποχρεώσεις διαβίβασης: η διαβίβαση των δελτίων διακίνησης (αποστολής) και η […]