Σημαντικές αλλαγές στον ΦΠΑ επί των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως λιανικών πωλήσεων.

Σημαντικές αλλαγές στον ΦΠΑ επί των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως λιανικών πωλήσεων.

Τροποποιήθηκε στα μέσα του 2021 το καθεστώς επιβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως λιανικές πωλήσεις. Αναφερόμαστε στις πωλήσεις που γίνονται χωρίς να συναντηθούν στο ίδιο φυσικό κατάστημα ο αγοραστής με τον πωλητή, και συνήθως πρόκειται για πωλήσεις μέσω e-shops, και πιο συγκεκριμένα όταν ο πωλητής (επιχείρηση που υπόκειται σε ΦΠΑ) και ο αγοραστής (μη υποκείμενος σε ΦΠΑ, συνήθως φυσικό πρόσωπο) είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι στις πωλήσεις αυτές επιβάλλεται πλέον ο ΦΠΑ της χώρας προορισμού και όχι ο ΦΠΑ της χώρας του πωλητή. Και ο πωλητής έχει την επιλογή είτε να ενταχθεί στο καθεστώς του άρθρου 47γ του ΦΠΑ, και να […]

Παράταση στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test.

Παράταση στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test.

Παράταση στην προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test έδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 5 Απριλίου έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 θα υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση για τις εβδομάδες αναφοράς από 7 Φεβρουαρίου 2022 και μετά. Επιπλέον, το Υπουργείο δίνει έως τη Δευτέρα 4 Απριλίου στους υπόχρεους εργοδότες τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, για τις εβδομάδες αναφοράς από 15 Νοεμβρίου 2021 έως και 6 Φεβρουαρίου 2022. Σύνδεσμοι νομοθεσίας: KYA 64232/2021 KYA 69459/2021 Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 […]

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Τονίζουμε με το παρόν την υποχρέωση των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό να λαμβάνουν μέτρα για την απαγόρευση, αλλά και την πρόληψη και αντιμετώπιση, κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, ως ειδικότερα ορίζεται στον Ν. 4808/2021. Επιπροσθέτως ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από είκοσι άτομα ότι υποχρεούνται να καταρτίζουν πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των σχετικών καταγγελιών. Υποδείγματα θα βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους. Σύνδεσμοι νομοθεσίας: N.4808/2021 Απόφαση 82063/2021 Εγκύκλιος 18547/2022 […]

Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον COVID-19

Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον COVID-19

Μέχρι τις 15 Απριλίου, και εφόσον η παροχή τηλεργασίας δεν είναι εφικτή, οι νοσούντες με COVID-19 εργαζόμενοι δικαιούνται ειδική άδεια ασθένειας 5 εργασίμων ημερών, με προσκόμιση θετικού rapid test. Η αίτηση χορήγησης της ως άνω ειδικής άδειας ασθενείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Μπορείτε να δείτε τη διαδικασία στις σχετικές ανακοινώσεις του ΕΦΚΑ: Δελτίο Τύπου ΕΦΚΑ 09.03.2022 Οδηγίες ΕΦΚΑ 10.03.2022 Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις […]

Επιδότηση κόστους καυσίμων

Επιδότηση κόστους καυσίμων

Χορηγείται επιδότηση του κόστους καυσίμων κίνησης από 30 έως 50 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες οχημάτων. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 81 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 23 Μαρτίου, το πλήρες κείμενο του οποίου θα βρείτε εδώ. Οι αιτήσεις χορήγησης θα γίνονται στη σελίδα www.gov.gr. Αναμένεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης με περαιτέρω οδηγίες. Η επιδότηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για καύσιμα των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το […]

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών.

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών.

Παρατάθηκε αυτόματα από την 1η Μαρτίου έως και την 31η Μαΐου 2022 η ασφαλιστική ικανότητα όλων των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, δηλαδή ελευθέρων επαγγελματιών, επιχειρηματιών και αγροτών, καθώς και των έμμεσων μελών τους, ανεξάρτητα από το αν αυτοί πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι ταμειακά ενήμεροι. Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών» όπου οι ως άνω ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα και να τους αποδίδεται άμεσα η ασφαλιστιική ικανότητα. Τέλος, μετά τον Μάιο του 2022, όσοι ασφαλισμένοι μη μισθωτοί έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ θα συνεχίσουν να έχουν ασφαλιστική ικανότητα, εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλουν εντός […]

Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων έχουν για το επόμενο τρίμηνο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 87 του νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 23 Μαρτίου, το πλήρες κείμενο του οποίου θα βρείτε εδώ. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων σε: α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, β) λιπάσματα, γ) ζωοτροφές, δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο, ε) […]

Επιδότηση για νέες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα

Επιδότηση για νέες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Επιδότηση των Μικρών Επιχειρήσεων στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας (ΚΑΔ) και υπολογισμός δυνητικού ποσού επιδότησης. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217. Δεν είναι δάνειο. Επιδοτείται και η ίδρυση νέων επιχειρήσεων! Ποσοστό επιδότησης: Από 75% έως 100% της δαπάνης. Δαπάνες που επιδοτούνται: Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Αγορά ή leasing μηχανημάτων & εξοπλισμού Αγορά επαγγελματικού οχήματος Αποσβέσεις Μισθοδοσία νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία Εκπαίδευση προσωπικού & επιχειρηματία Δαπάνες προβολής & προώθησης Αμοιβή συμβούλου χρηματοδότησης (=η δική μας αμοιβή) Λειτουργικές δαπάνες (=ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, λογιστές κλπ.) Αναλώσιμα & πρώτες ύλες Σχεδιασμός, […]

Έκπτωση 3% για εφ’ άπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος

Έκπτωση 3% για εφ’ άπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος

Έκπτωση 3% θα χορηγηθεί στα φυσικά πρόσωπα που θα εξοφλήσουν εφ’ άπαξ τον φόρο εισοδήματος έτους 2021. Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως την 29η Ιουλίου 2022. Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε σε ήδη συζητούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες […]

Επιδότηση για την ίδρυση νέας επιχείρησης στην Πελοπόννησο.

Επιδότηση για την ίδρυση νέας επιχείρησης στην Πελοπόννησο.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη Δράση της Περιφέρειας Πελοποννήσου που δίνει επιδότηση 14.800€ για την ίδρυση νέας επιχείρησης. ΔΩΡΕΑΝ υποβολή αίτησης με την RAPID Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217. Δικαιούχοι είναι όσοι: Διέθεταν ενεργό δελτίο ανεργίας την 23η Φεβρουαρίου 2022 και θα διαθέτουν ενεργό δελτίο ανεργίας την προηγουμένη ημέρα της έναρξης της νέας τους επιχείρησης. Έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (την 23η Φεβρουαρίου 2022). Έχουν εκπληρώσει ή έχουν απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Θα ξεκινήσουν τη νέα τους επιχείρηση στα όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (ο έλεγχος των ΚΑΔ γίνεται δωρεάν από την RAPID). ΔΩΡΕΑΝ υποβολή […]