Συνεχίζονται στις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για άτοκα δάνεια από το ΤΕΠΙΧ

Συνεχίζονται στις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για άτοκα δάνεια από το ΤΕΠΙΧ

Στις 20 Μαΐου θα ανοίξει και πάλι η εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης – ependyseis.gr – που δέχεται αιτήσεις για χορήγηση πλήρως επιδοτούμενων δανείων στα πλάισια της Δράσης ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Υποπρόγραμμα 3. Το σύστημα βρίσκεται σε προσωρινή φραγή λόγω του υπερβολικού αριθμού αιτήσεων που υπερκαλύπτουν το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό, και έως ότου γίνει η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η επιδότηση των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή

Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η επιδότηση των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή

Με το 10ο άρθρο της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1η Μαΐου συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις που πλήττονται από τον COVID-19. Πιο συγκεκριμένα: Στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή κατά τον μήνα Μάιο παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η απαγόρευση λειτουργίας. Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν ήδη θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως […]

Παρέχεται τελικά έκπτωση 25% και σε όσους πλήρωσαν τις φορολογικές υποχρεώσεις του Μαρτίου πριν τις 30 Μαρτίου

Παρέχεται τελικά έκπτωση 25% και σε όσους πλήρωσαν τις φορολογικές υποχρεώσεις του Μαρτίου πριν τις 30 Μαρτίου

Με την ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 θεσπίστηκε έκπτωση 25% για όσους καταβάλλουν εμπρόθεσμα τους φόρους που ήταν πληρωτέοι στο διάστημα από 30 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020 (πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων). Το ευεργέτημα αυτό εξαιρούσε όσους – συνεπείς φορολογούμενους – είχαν ήδη καταβάλει πριν τις 30 Μαρτίου τους φόρους που ήταν πληρωτέοι στο τέλος Μαρτίου. Τώρα με το δεύτερο άρθρο της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1η Μαΐου, χορηγείται πλέον η έκτπωση του 25% και για φόρους που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου έως και τις 29 Μαρτίου 2020. Δεδομένου ότι η έκπτωση αφορά οφειλές που έχουν ήδη εξοφληθεί ολοσχερώς, η έκπτωση θα δοθεί μέσω συμψηφισμού με άλλες βεβαιωμένες οφειλές […]

Παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Με το 7ο άρθρο της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1η Μαΐου παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή φόρου (από 30 Απριλίου που έληγε βάσει νόμου). Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει περαιτέρω με απόφασή του την ως άνω χρονική περίοδο.  

Δωρεάν Λογιστικές Υπηρεσίες από την RAPID στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Δωρεάν Λογιστικές Υπηρεσίες από την RAPID στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Αναλαμβάνουμε τη λογιστική σας υποστήριξη με τους 4 πρώτους μήνες ΔΩΡΕΑΝ και με την τιμή που πληρώνετε στον σημερινό σας λογιστή ή με την τιμή του δικού μας τιμοκαταλόγου – όποια είναι χαμηλότερη.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την ΑΠΔ Μαρτίου

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την ΑΠΔ Μαρτίου

Εκδόθηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών που ρυθμίζει την υποβολή ενιαίας ΑΠΔ Μαρτίου για τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή. Οι αποδοχές που αντιστοιχούν στην περίοδο πραγματικής απασχόλησης – μέχρι την ημερομηνία αναστολής – καταχωρούνται στην ΑΠΔ διακριτά από τις αποδοχές που αφορούν στο διάστημα της αναστολής. Διακριτά επίσης καταχωρούνται τυχόν αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της αναστολής είτε εξ ελευθεριότητος είτε έναντι έκτακτης απασχόλησης με τηλεργασία. Για τις ημέρες εργασίας έως την αναστολή υπόχρεος καταβολής εισφορών είναι ο εργοδότης. Για τις ημέρες κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, οι εισφορές θα καταβληθούν στον ΕΦΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως για […]

Νέα άτοκα και επιδοτούμενα δάνεια για επιχειρήσεις από το ΤΕΠΙΧ

Νέα άτοκα και επιδοτούμενα δάνεια για επιχειρήσεις  από το ΤΕΠΙΧ

Χορηγούνται από σήμερα από τις τράπεζες νέα άτοκα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, επιδοτούμενα από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δάνεια διετούς διάρκειας φέρουν μηδενικό επιτόκιο. Δάνεια μεγάλυτερης  διάρκειας είναι άτοκα για τα δύο πρώτα έτη. H ανώτατη διάρκεια του δανείου είναι τα πέντε έτη. Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 χιλ. ευρώ ή το 50% του κύκλου εργασιών του έτους 2019. Η επιχείρηση ΔΕΝ υποχρεούται να προσκομίζει παραστατικά δαπανών ή αγορών για την εκταμίευση του δανείου. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ, και επιπλέον έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19 βάσει […]

Εκδόθηκε η νέα απόφαση για το επίδομα 600€ των επιστημόνων

Εκδόθηκε η νέα απόφαση για το επίδομα 600€ των επιστημόνων

Εκδόθηκε σήμερα νέα ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής του επιδόματος των 600€ στους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν έναν από τους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα. Πιο συγκεκριμένα, όσοι δικαιούχοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Όσοι από αυτούς έλαβαν ήδη το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, θα λάβουν τώρα το ποσόν των 200 ευρώ ως εξόφληση. Όσοι δικαιούχοι δεν έλαβαν μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, καλούνται μέχρι τις 8 Μαΐου 2020 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για […]

Eιδοποιητήρια εισφορών Μαρτίου με προθεσμία καταβολής έως τις 5 Μαΐου 2020

Eιδοποιητήρια εισφορών Μαρτίου με προθεσμία καταβολής έως τις 5 Μαΐου 2020

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία καταβολής Τρίτη, 5 Μαΐου 2020.