Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 26η Σεπτεμβρίου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 26η Σεπτεμβρίου.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 51236/2022 με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έως την 26η Σεπτεμβρίου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). […]

Παράταση για τα αθλητικά σωματεία.

Παράταση για τα αθλητικά σωματεία.

Με το άρθρο 199 του νέου νόμου 4964/30-07-2022 επιτρέπεται στα αθλητικά σωματεία να συμμετέχουν έως 17 Αυγούστου 2022 σε αθλητικές διοργανώσεις χωρίς να έχουν εγγραφεί στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο του Ν.4714/2020. Όσα σωματεία δεν προλάβουν την ως άνω προθεσμία, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο έως 31 Ιουλίου 2023 και να επανακτήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνες. Μετά όμως από την 31η Ιουλίου 2023, όσα σωματεία δεν εγγραφούν στο νέο μητρώο θα διαγραφούν οριστικά από την οικεία ομοσπονδία ή αθλητική ένωση. * Σύνδεσμοι νομοθεσίας: Ν.4726/2020 Ν.4714/2020 Ν.4964/2022 Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό […]

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί δικαιούχοι της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”.

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί δικαιούχοι της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”.

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε η ανάρτηση των οριστικών δικαιούχων της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”. Τους πίνακες θα τους βρείτε εδώ. Οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των επιταγών που τους αναλογούν. Η δυνατότητα έκδοσης θα ενεργοποιηθεί σταδιακά για το σύνολο των ωφελούμενων εντός των επόμενων 2 έως 3 ημερών, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Λήψη ενημερωτικού SMS: Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού ενημέρωση για την έγκριση της αίτησής τους και τη δυνατότητα έκδοσης των επιταγών τους. Η αποστολή θα γίνεται σταδιακά σε επιμέρους ομάδες ωφελούμενων και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών ημερών. Αφού […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 31η Αυγούστου.

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 31η Αυγούστου.

Παρατάθηκε έως την 31η Αυγούστου η ισχύς της ΚΥΑ 43107/2022 με τα μέτρα ανάσχεσης της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Υπενθυμίζουμε ότι η […]

Παράταση έως 31 Αυγούστου της πληρωμής της 1ης δόσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Παράταση έως 31 Αυγούστου της πληρωμής της 1ης δόσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ανάρτηση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ των ποσών που οφείλουν να επιστρέψουν όσες επιχειρήσεις έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή “επιστρεπτέας προκαταβολής”. Όπως αναφέραμε και σε παλαιότερες αναρτήσεις μας, η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί σε 96 άτοκες μηνιαίες δοσεις (8 έτη). Με χθεσινό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση έως 31 Αυγούστου της πληρωμής της 1ης δόσης για όσες επιχειρήσεις βλέπουν τα σημειώματα εκκαθάρισης να αναρτώνται στο taxisnet μετά τις 25 Ιουλίου. Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν τι ισχύει σήμερα ως προς την οικονομική ενίσχυση που ονομάστηκε “επιστρεπτέα προκαταβολή”:  Α. Η ενίσχυση χωρίζεται σε μη επιστρεπτεό ποσό (επιδότηση) και σε επιστρεπτέο ποσό (κρατικό δάνειο). Το επιστρεπτέο ποσό ανέρχεται σε […]

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 1η Αυγούστου

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ έως την 1η Αυγούστου

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 43107/2022 με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έως την 1η Αυγούστου για την ανάσχεση της διάδοσης του COVID-19. Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν για τη δική σας επιχείρηση. Τα μέτρα που αφορούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν συνοπτικά ως εξής: Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). […]

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί δικαιούχοι της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί δικαιούχοι της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε η ανάρτηση των προσωρινών δικαιούχων της Δράσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”. Τους πίνακες θα τους βρείτε εδώ. Όσοι υπέβαλαν αίτηση στη Δράση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, και συγκεκριμένα από τις 22 έως τις 28 Ιουλίου. Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα της Δράσης. Παράλληλα, το ΥΠΕΝ εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού. Διαβάστε εδώ ολόκληρο το σχετικό Δελτίο Τύπου. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που […]

Παράταση έως 30 Αυγούστου της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων έτους 2021

Παράταση έως 30 Αυγούστου της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων έτους 2021

Παρατάθηκε έως 30 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έτους 2021 για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έως 31 Αυγούστου πρέπει όμως να καταβληθεί και η 1η και η 2η δόση του φόρου εισοδήματος. Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr. Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες: Λογιστική […]

Νέα Δράση “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών” απο το Ταμείο Ανάκαμψης

Νέα Δράση “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών” απο το Ταμείο Ανάκαμψης

Έργα πληροφορικής ύψους έως 2.000.000 € επιδοτεί (σε ποσοστό έως 70%) η νέα δράση “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών” του Ταμείου Ανάκαμψης. Απευθύνεται σε εταιρείες που θα αναπτύξουν λογισμικό για πώληση στο ευρύ κοινό (επιχειρήσεις και ιδιώτες). Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID! Επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@rapidsoft.gr και στο τηλ. 211 411 5217. ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες: (Θα) λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες και με μία εκ των κάτωθι νομικών μορφών: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, […]

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα εργαζομένων σε συνθήκες ανωτέρας βίας

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα εργαζομένων σε συνθήκες ανωτέρας βίας

Με αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η παροχή μέσων ατομικής προστασίας όπου χρειάζεται, η μέριμνα ιδίως για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, η απαγόρευση χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων σε καιρικές συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους. Υπενθυμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία […]